m2023/8
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentar
Rettelse
Debatt

PCSK9-hemmere på blå resept for hvem?

Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Klinisk oversikt

Residiverende perikarditt

Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder

Sprukket lever

Medisin og tall
Intervju
Personlige opplevelser
Legelivet
Ett døgn med
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Minneord

Milo Stanišić

Aktuelt i foreningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media