Endokrinologi
25.02.2019
En mann i 60-årene ble behandlet med pembrolizumab mot ikke-småcellet lungekreft og utviklet diabetisk ketoacidose. Pembrolizumab er et monoklonalt antistoff godkjent for behandling av flere...
18.02.2019
Bruk av linagliptin mot type 2-diabetes gir omtrent like høy risiko for kardiovaskulære hendelser som placebo, viser en ny studie. Foto: iStock Gliptiner, også kjent som dipeptidylpeptidase-4-hemmere...
28.01.2019
Nordmenn med lavt inntak av melk og mager fisk er utsatt for jodmangel. Økt jodering av salt kan være løsningen. Jodmangel kan i sin alvorligste form føre til spedbarnsdød og kretinisme, psykisk og...
17.01.2019
De nye retningslinjene for glukosebelastningstesting av de fleste gravide bryter med sentrale forutsetninger for et screeningprogram. Fra 2018 skal alle førstegangsgravide over 25 år, dvs. 80 % av...
11.01.2019
En kvinne i 40-årene ble innlagt på medisinsk avdeling med influensasymptomer og hevelse i en arm. Etter en omfattende utredning førte et enkelt tiltak til bedring av pasientens symptomer. En kvinne...
13.11.2018
Yngvar Christophersen Mestring av livet med diabetes Type 1. 311 s, tab, ill. Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2018. Pris NOK 379 ISBN 978-82-419-1443-0 I Mestring av livet med diabetes deler...
08.10.2018
En mann i 60-årene ble innlagt etter et døgns sykehistorie med hodepine, kvalme og oppkast. Etter første undersøkelse i akuttmottak ble det vurdert at det var liten mistanke om alvorlig...
21.08.2018
SGLT2-hemmere og GLP1-agonister gir lavere dødelighet enn DPP4-hemmere ved type 2-diabetes, viser ny metaanalyse. Illustrasjonsfoto: Morten Germund/Ritzau Scanpix De siste årene har det kommet en...
17.08.2018
Det er ikke holdepunkter for å anbefale screening for D-vitaminmangel eller å gi rutinemessig D-vitamintilskudd. Illustrasjonsfoto: gordonsaunders/iStock Dette kommer frem i en kunnskapsoppsummering...
12.06.2018
Massimo Carlini, red. Abdominal neuroendocrine tumors 198 s, tab, ill. Milano: Springer, 2018. Pris EUR 135 ISBN 978-88-470-3954-4 Dette er et kompendium som springer ut fra de toårlige rapportene...