Østrogen gir mer aktivitet og mindre fedme i mus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forsøk med genmanipulerte hunnmus avslørte en ny signalmekanisme for østrogenhormonet i hypotalamus.

  17-β-østradiol (× 50 forstørrelse). Illustrasjon: Alfred Pasieka / Science Photo Library, NTB.
  17-β-østradiol (× 50 forstørrelse). Illustrasjon: Alfred Pasieka / Science Photo Library, NTB.

  Den preovulatoriske økningen av 17-β-østradiol i østrusfasen hos mus medfører økt energiforbruk og økt fysisk aktivitet. I en ny studie med bruk av normale og genmodifiserte mus har forskere utredet de aktuelle signalmekanismene i spesielle østrogensensitive nerveceller i hypotalamus (1). Disse signalmekanismene forklarer det økte aktivitetsnivået og resistensen mot fedme under østrogenpåvirkning. Nevronene i denne noden sender aksoner til aktivitetssentre (arousal centres) i hjernestammen og hippocampus. Aktiviteten i nevronene bestemmes av den naturlige, eksiterende transmitteren til cellene, et melanokortinpeptid, via melanokortin-4-reseptoren (Mc4r). Melanokortinet signaliserer energioverskudd og metthet og er et av fragmentene som dannes fra proopiomelanokortin, som igjen er opphav til peptidfragmenter som adrenokortikotropt hormon (ACTH), β-endorfin og α-melanocyttstimulerende hormon (αMSH). Det er αMSH som er aktivt her.

  Denne studien viser at nevroner i denne noden også har østrogenreseptorer og hvordan de signaliserer (1). Økt østrogenkonsentrasjon i mus styrket melanokortineffekten ved at østrogenreseptoren, med sitt hormon, ble transportert til cellekjernen og økte transkripsjonen av Mc4r-genet. Dermed økte antallet melanokortinreseptorer i nevronene, noe som ga større aktivitetsrespons. Feil ved denne melanokortinreseptoren er den hyppigste årsaken til monogenetisk fedme hos mennesker. Den nyoppdagete østrogenstimuleringsmekanismen kan kanskje forklare kjønnsforskjeller i melanokortinstimuleringen og hvorfor svikt i signaliseringen er mer alvorlig hos kvinner enn hos menn.

  – Jeg kjenner ikke til at det er publisert liknende effekter av østrogen hos mennesker, sier Jøran Hjelmesæth, som er leder av Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

  – Det er imidlertid velkjent at aktivitetsnivået hos kvinner avtar etter menopause. Funnene i denne musestudien kan indikere at østrogenmangel delvis kan forklare lavere fysisk aktivitet etter menopausen, sier han. Han mener at det derimot er liten grunn til å tro at kvinnelig pubertet beskytter mot fedme. I Norge er forekomsten av overvekt og fedme hos 15-åringer høyere blant jenter enn blant gutter (2).

  – Det er forskjell på mus og mennesker, og det kan ta lang tid – flere år – å verifisere eller avkrefte funn fra musestudier og enda lengre tid for å undersøke om medikamentell stimulering av denne signalaksen vil gi mer fysisk aktivitet og mindre overvekt, påpeker Hjelmesæth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media