Steroider er så mangt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Steroider er en samlebetegnelse på kortikosteroider, kjønnshormoner og andre steroider. I faglige sammenhenger bør man stort sett unngå å bruke termen steroider.

  Antakelig skjønte de fleste av Tidsskriftets lesere hvilken behandling det dreide seg om i den korte kasuistikken «Pasient med alvorlig covid-19 behandlet med steroider» (1). Tittelen er likevel ikke presis, for den åpner for at pasienten fikk alt fra D-vitamintilskudd til p-piller. I en annen kasuistikk er tittelen litt bedre: «Kortikosteroider til sykehjemspasienter med covid-19?» (2). Men heller ikke den er entydig.

  I dagligtalen bruker mange leger steroider synonymt med glukokortikoider, og misforståelser oppstår antakelig sjelden i klinisk praksis. Blant pasienter er både kortison og prednisolon vanlige måter å omtale glukokortikoider på. Noen snakker om å være på steroider som et forsterkende uttrykk, for eksempel «Språkdebatt på steroider» (3). Sannsynligvis er dette en påvirkning fra det engelske on steroids, og en henvisning til ekstreme resultater som anabole steroider kan føre til.

  Steroider er molekyler med fire ringstrukturer organisert i en karakteristisk konfigurasjon (Figur 1) (4). Steroidene har viktige fysiologiske funksjoner i sopp, planter og dyr. Kolesterol er i volum det klart dominerende steroidet i kroppen, og hovedfunksjonen er å gi cellemembraner optimal viskositet. Andre eksempler på viktige steroider er Vitamin D (kolekalsiferol) og gallesyrer.

  De to hovedklassene steroidhormoner er kortikosteroider, som produseres i binyrebarken (korteks), og kjønnshormoner, som hovedsakelig produseres i gonadene (Tabell 1). Medisinsk sett er steroidene mest interessante som signalmolekyler, og syntetiske steroidhormoner er noen av de viktigste legemidlene vi har. På engelsk brukes ofte betegnelsen corticosteroids tilsvarende som steroider i norsk dagligtale. Brukt som omtale av glukokortikoider er dette bedre, men kortikosteroider omfatter også mineralkortikoider.

  Tabell 1

  Oversikt over steroider i menneskekroppen, hovedgrupper og de viktigste endogene steroidene. Eksempler på syntetiske steroidhormoner i kursiv.

         Steroidhormoner

  Andre steroider

         Kortikosteroider

         Kjønnshormoner

  Glukokortikoider

  Mineralkortikoider

  Androgener

  Østrogener

  Progestagener

  Kortisol

  Aldosteron

  Testosteron

  Dehydroepiandrosteron

  Androstendion

  Østron

  Østradiol

  Østriol

  Estetrol

  Progesteron

  Kolesterol

  Vitamin D

  Gallesalter

  Betametason

  Deksametason

  Flutikason

  Hydrokortison

  Kortison

  Metylprednisolon

  Prednisolon

  Triamcinolon

  Fludrokortison

  Anabole steroider

  Etinyløstradiol

  Tibolon

  Progestiner:

  Desogestrel

  Dienogest

  Drospirenon

  Etonogestrel

  Levonorgestrel

  Medroksyprogesteron

  Noretisteron

  Navnet på flere av de syntetiske glukokortikoidene, slik som prednisolon og hydrokortison, er velkjente blant folk flest. Ofte vil det være mest hensiktsmessig å bruke selve legemiddelnavnet fremfor det mer tungvinte og ikke helt innarbeidete uttrykket glukokortikoider.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media