Vektreduserende medisiner – for hvem, hvordan, hvor lenge?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medikamentell behandling av fedme gjennomgår en faglig revolusjon, og det kan være vanskelig å følge med. To relativt nye medikamenter som demper sult og øker metthetsfølelsen, kan nå forskrives av alle leger.

  Kolleger spør oss daglig om veiledning i bruken av nye fedmereduserende medikamenter, og vi vil derfor dele noen praktiske tips i Tidsskriftet.

  Hvem kan ha nytte?

  Hvem kan ha nytte?

  Medikamentene kan forskrives som supplement til livsstilsbehandling hos voksne pasienter med fedme (BMI ≥ 30 kg/m2) eller overvekt (BMI 27,0–29,9 kg/m2) pluss minst én vektrelatert følgetilstand eller risikofaktor. Bupropion-naltrekson (Mysimba) og liraglutid 3,0 mg (Saxenda) gir henholdsvis 4 % og 5 % gjennomsnittlig større ettårsvektreduksjon enn livsstilbehandling alene (1). Liraglutid 3,0 mg kan også forskrives til ungdom ≥ 12 år med fedme og kroppsvekt > 60 kg.

  Bupropion-naltrekson depottabletter

  Bupropion-naltrekson depottabletter

  Bupropion er en svak dopamin- og noradrenalinreopptakshemmer som også brukes i behandling av depresjon. Personer som behandles med bupropion eller monoaminoksidasehemmere bør ikke bruke bupropion-naltrekson depottabletter. Andre kontraindikasjoner er ukontrollert hypertensjon, tidligere krampeanfall, bipolar lidelse samt bulimi eller anoreksi.

  Naltrekson er en µ-opioidantagonist, og pasienter som er avhengige av opioider eller opioidagonister (f.eks. metadon) eller er under avvenning fra opioider, er uegnet for behandling med naltrekson. Manglende sikkerhetsdata gjør at bupropion-naltrekson depottabletter bør brukes med forsiktighet ved hjerte- og karsykdom.

  Liraglutid

  Liraglutid

  Liraglutid 3,0 mg er en glukagonlignende peptid-1-analog (GLP-1-analog) og administreres som daglige subkutane injeksjoner. En medisin med samme virkestoff, men lavere dosering (Victoza), brukes ved type 2-diabetes.

  Hvem kan forskrive og hvordan?

  Hvem kan forskrive og hvordan?

  Alle norske leger kan forskrive begge disse medisinene. Startdosen er lav i begge medikamentgrupper, med trinnvis ukentlig økning til vedlikeholdsdose. Ved vektreduksjon under 5 % etter fire måneders behandling skal preparatet seponeres. Submaksimale medikamentdoser kan gi god terapeutisk effekt, spesielt hvis bivirkninger hindrer doseøkning.

  Hvor lenge?

  Hvor lenge?

  Fedme er en kronisk sykdom som krever livslang oppfølging og behandling. Livslang behandling med vektreduserende medisiner kan derfor være nødvendig.

  Preparatvalg og refusjonsregler?

  Preparatvalg og refusjonsregler?

  I samråd med pasienten velges medikament basert på indikasjoner, kontraindikasjoner og pris (2). Medikamentene er kostbare, og mange pasienter har ikke råd til å betale selv. Alle leger kan imidlertid søke Helfo om individuell refusjon etter blåreseptordningen for personer med BMI ≥ 40 kg/m2 eller ≥ 35 kg/m2 og minst én vektrelatert følgetilstand (3). Bupropion-naltrekson depottabletter må av kostnadshensyn forsøkes først dersom det ikke foreligger medisinske kontraindikasjoner. BMI ved behandlingsstart legges til grunn for søknaden, og rettigheten til refusjon går ikke tapt dersom BMI synker til < 35–40 kg/m2 under pågående behandling. Ved ikke-tolererbare bivirkninger eller manglende effekt kan man søke om refusjon for liraglutid. Husk resept på nåler ved bruk av liraglutid (medisinsk forbruksmateriell § 5, punkt 14).

  Nye, effektive medikamenter kommer

  Nye, effektive medikamenter kommer

  Flere fedmereduserende medikamenter er under utprøving i fase 3-studier, og foreløpige resultater gir grunn til optimisme. En ny GLP-1-analog (ukentlig semaglutid 2,4 mg (Wegovy)) er godkjent for markedsføring i Norge. Kliniske, randomiserte, kontrollerte studier har vist at denne medisinen har mer enn dobbelt så stor vektreduserende effekt (> 12 % vs. 4–5 %) som de to øvrige medisinene beskrevet i denne artikkelen (4, 5). En medisin med samme virkestoff, men i lavere dosering (Ozempic) brukes ved type 2-diabetes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media