Reportasjer
NO IMAGE
11.05.2006
En driftsstans i det elektroniske journalsystemet kan skape kritiske situasjoner. Det fikk man erfare ved Helse Bergen i juli 2005.Nå er denne typen svikt i infrastrukturen tatt inn i helseforetakets...
30.06.2005
Det meste av det som skaper kvalitet i norsk medisin og allmennmedisin skjer i det små, i det stille, for eksempel i Arendal på en torsdag. Fra venstre: Harald Reiso, Roald Johnsen, Gunnar Mouland,...
NO IMAGE
19.02.2004
Infarktpasienter stumper røyken etter et røykeavvenningsprogram hvor sykepleiere skremmer dem med dødsstatistikk, og skryter av deres motivasjon for å slutte å røyke. Røykeavvenningsprogrammet er...
NO IMAGE
05.02.2004
Høgskolen i Lillehammer tilbyr nå en spesialutdanning for akuttmedisin utenfor sykehus. Paramedic-utdanningen er et av mange forbedringstiltak som skal sørge for at ambulansetjenesten snart blir...
NO IMAGE
22.01.2004
Det går unna på løpende bånd når professor Erling Haaskjold ved Rikshospitalet opererer grå stær. Det som for den drevne øyelegen er et rutineinngrep, kan for pasientene innebære begynnelsen på et...
NO IMAGE
08.01.2004
Nedsatt syn hos barn kan ha store konsekvenser og føre til unødvendige og varige synsskader. Til nå har det ikke vært noen enhetlig praksis for synsundersøkelser av barn her i landet, men nye...
NO IMAGE
18.12.2003
Sitter det helse i og mellom veggene, i rom og luft og lys? Spørsmålet lokker frem et intuitivt ja, skjønt det er et stykke igjen til man kan fastslå at et tiltalende bygg og god arkitektur fremmer...
NO IMAGE
04.12.2003
Hver dag dør 6 000 barn i verden på grunn av dårlig vann og elendige sanitærforhold, og 1,1 milliarder mennesker er uten tilgang til ren og sikker vannforsyning. FN har valgt 2003 til å være det...
NO IMAGE
20.11.2003
Tjenestetilbudet ved lokalsykehusene står lagelig til for hugg når de regionale helseforetakene svinger øksen for å få budsjettene i balanse. Mens helseforetakene begrunner sentralisering med...
NO IMAGE
20.11.2003
– Det største problemet med cøliaki er ikke nødvendigvis sykdommen i seg selv, men at den mistenkes så sjelden når man er hos legen. Tone Wold mener cøliaki kan være en av Norges mest...