Norge viser vei

Artikkel

En stor norsk delegasjon deltok på den 12. verdenskonferansen om tobakk i Helsinki. Her undertegnet Norge som første land rammekonvensjonen om tobakk.

Professor Tore Sanner, leder av Tobakksfritt:

– Jeg mener disse kongressene er viktige. De er vesentlige for å knytte internasjonale kontakter og få informasjon om hva som er trendene i tobakksarbeidet. Ved årets konferanse var diskusjonen om rammekonvensjonen og om hvordan oppfølgingen av denne skal skje, det viktigste. Dette får betydning for det arbeidet Tobakksfritt gjør i Norge, blant annet fordi ett av punktene i konvensjonen er lisens for salg av tobakk.

Forbundsleder Svein Erik Myrseth, Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL):

– Jeg synes det var viktig og riktig å få ytterligere dokumentasjon om skadene ved passiv røyking, likeledes informasjon om undersøkelser som styrker sammenhengen mellom røyking og passiv røyking og astma. Rammekonvensjonen om tobakk har et punkt om bevilling for salg av tobakk. Vi tror en bevilling kan begrense bruken av tobakk, særlig hos unge mennesker.

Avdelingsdirektør Kari Huseby, Sosial- og helsedirektoratet:

– Dette er min første verdenskonferanse og det er nyttig å knytte kontakter. Fra Norge er det holdt mange innlegg, og det er flott at vi også hadde et av hovedinnleggene i plenum ved professor Leif Edvard Aarø. Det gir inspirasjon å se at vi er en del av et stort fellesskap som arbeider for å redusere bruken av tobakk. Jeg ser at Norge er på rett vei i tobakksarbeidet.

Anbefalte artikler