Annonse
Annonse
Kronikk
19.10.2018
Kunstig intelligens kan brukes til bildeanalyse. Kan radiologene erstattes av lærevillige datasystemer uten lunsjpause? Illustrasjon: Helene Brox. Hvert år deltar dataprogrammer i...
12.10.2018
Leger motiveres av læring, mestring av vanskelig arbeid og av samarbeid med kolleger. Illustrasjon: Ørjan Jenssen/Superpop. Høy arbeidsbelastning og lav medvirkning fikk særlig oppmerksomhet da...
28.09.2018
There is cause for concern over uncertainty associated with the diagnosis of shaken baby syndrome. We must have scientifically valid evidence in such cases. Illustration: Espen Friberg The physical...
27.09.2018
Det er grunn til bekymring om usikkerheten ved diagnostiseringen i filleristingssaker. Jeg etterlyser vitenskapelig holdbar dokumentasjon i disse sakene. Illustrasjon: Espen Friberg Fysisk...
19.09.2018
Energy drinks are high-risk products that should not be part of a young person’s diet. Due to the harmful effects, the sale of energy drinks to children and adolescents should be prohibited...
17.09.2018
Energidrikker er risikoprodukter som ikke bør inngå i barn og unges kosthold. På grunn av skadevirkningene bør salg av energidrikker til barn og unge forbys. Illustrasjon © Sylvia Stølen Omsetningen...
04.09.2018
It has finally been decided to establish proton therapy as a national treatment option in Norway, and there will be centres in Oslo and Bergen from 2023. The majority of children and young adults who...
03.09.2018
Protonbehandling av kreft er endelig besluttet etablert som et nasjonalt behandlingstilbud. Det blir sentre i Oslo og Bergen fra 2023. De fleste barn og unge voksne som skal ha kurativ...
03.09.2018
I alle former for psykoterapi er alliansen mellom pasient og terapeut en kritisk endringsfaktor. Alliansens kjennetegn og betydning er dog ikke alltid de samme i dynamisk og kognitiv psykoterapi...
01.09.2018
Helsetjenesten trenger leger som ledere. Vi har behov for både klinikere og leger med annen erfaring til å ta på seg lederoppgaver. Forskningen om betydningen av medisinsk ledelse preges av...