Annonse
Annonse
Kronikk
11.12.2018
Patients with serious mental disorders have poorer dental health than the population in general. Some simple measures can help strengthen the provision of dental health services to this group...
27.11.2018
Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for øvrig. Med enkle grep kan tannhelsetilbudet for denne gruppen styrkes. Illustrasjon: Miss Boo/Bente Jørgensen Den...
13.11.2018
Vascular endothelial growth factor is central to the pathogenesis of a number of ocular diseases. Drugs that inhibit vascular endothelial growth factor have opened up new possibilities for the...
05.11.2018
Vaskulær endotelial vekstfaktor er sentral i patogenesen ved en rekke øyesykdommer. Legemidler som hemmer vaskulær endotelial vekstfaktor, har gitt helt nye muligheter til å forebygge svaksynthet og...
19.10.2018
Kunstig intelligens kan brukes til bildeanalyse. Kan radiologene erstattes av lærevillige datasystemer uten lunsjpause? Illustrasjon: Helene Brox. Hvert år deltar dataprogrammer i konkurransen «...
12.10.2018
Leger motiveres av læring, mestring av vanskelig arbeid og av samarbeid med kolleger. Illustrasjon: Ørjan Jenssen/Superpop. Høy arbeidsbelastning og lav medvirkning fikk særlig oppmerksomhet da...
28.09.2018
There is cause for concern over uncertainty associated with the diagnosis of shaken baby syndrome. We must have scientifically valid evidence in such cases. Illustration: Espen Friberg The physical...
27.09.2018
Det er grunn til bekymring om usikkerheten ved diagnostiseringen i filleristingssaker. Jeg etterlyser vitenskapelig holdbar dokumentasjon i disse sakene. Illustrasjon: Espen Friberg Fysisk...
19.09.2018
Energy drinks are high-risk products that should not be part of a young person’s diet. Due to the harmful effects, the sale of energy drinks to children and adolescents should be prohibited...
17.09.2018
Energidrikker er risikoprodukter som ikke bør inngå i barn og unges kosthold. På grunn av skadevirkningene bør salg av energidrikker til barn og unge forbys. Illustrasjon © Sylvia Stølen Omsetningen...