Annonse
Annonse
Kronikk
08.04.2019
There is little evidence that disease can be prevented by administering high doses of vitamin D to persons with vitamin D status above 50 nmol/l. Overdoses may result in adverse health effects. We...
08.04.2019
Det er svak dokumentasjon for sykdomsforebygging av høye doser vitamin D til personer med vitamin D-status over 50 nmol/l. Overdosering kan gi uønskede helseeffekter. Vi oppfordrer til moderasjon i...
25.03.2019
The movement patterns of migratory birds, Chinese philosophy of war and classical music shed new light on our understanding of biological and organisational systems. Complexity science explains...
22.03.2019
Foreldrefremmedgjøring er lite anerkjent i norske fagmiljøer og i rettspleie. Hva er det, hvorfor er det vanskelig å erkjenne og hvordan kan det håndteres? Illustrasjon: Espen Friberg Vi belyser...
13.03.2019
In November 2018, a tumour-agnostic drug was approved in the United States for use against cancer. The term ‘tumour-agnostic’ is not immediately intuitive, and many are probably unaware of the...
11.03.2019
I november 2018 ble et tumoragnostisk medikament til bruk mot kreft godkjent i USA. Begrepet tumoragnostisk er ikke umiddelbart forståelig, og mange er nok ikke kjent med godkjenningen av...
21.02.2019
I flere tiår har midlertidig økning i dosen av inhalasjonssteroider ved astmaforverringer vært vanlig praksis i Norge. For de fleste gir dette ingen effekt, men derimot økt bivirkningsrisiko. Denne...
12.02.2019
Norway has had a restrictive prescription practice for habit-forming drugs. Several trends point in the direction of liberalisation, while problems arising from drug prescriptions are increasing in...
11.02.2019
I Norge har forskrivningen av vanedannende medisiner vært restriktiv. Flere utviklingstrekk peker i liberaliserende retning. Samtidig vokser problemene med forskrivning av slike medisiner i mange...
25.01.2019
Trekkfuglers bevegelsesmønstre, kinesisk krigsfilosofi og klassisk musikk kaster nytt lys over hvordan vi forstår biologiske og organisatoriske systemer. Kompleksitetsteori forklarer komplekse...