Annonse
Annonse
Kronikk
12.02.2019
Norway has had a restrictive prescription practice for habit-forming drugs. Several trends point in the direction of liberalisation, while problems arising from drug prescriptions are increasing in...
11.02.2019
I Norge har forskrivningen av vanedannende medisiner vært restriktiv. Flere utviklingstrekk peker i liberaliserende retning. Samtidig vokser problemene med forskrivning av slike medisiner i mange...
25.01.2019
Trekkfuglers bevegelsesmønstre, kinesisk krigsfilosofi og klassisk musikk kaster nytt lys over hvordan vi forstår biologiske og organisatoriske systemer. Kompleksitetsteori forklarer komplekse...
14.01.2019
There is an acute need for practice-oriented research in general practice in Norway. A new infrastructure for such research has now been established, and we encourage all GP practices to report their...
14.01.2019
Det er akutt behov for praksisnær forskning i allmennpraksis. En ny infrastruktur for slik forskning er nå etablert, og vi oppfordrer alle fastlegesentre til å melde sin interesse. Figur 1...
11.12.2018
Patients with serious mental disorders have poorer dental health than the population in general. Some simple measures can help strengthen the provision of dental health services to this group...
27.11.2018
Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for øvrig. Med enkle grep kan tannhelsetilbudet for denne gruppen styrkes. Illustrasjon: Miss Boo/Bente Jørgensen Den...
13.11.2018
Vascular endothelial growth factor is central to the pathogenesis of a number of ocular diseases. Drugs that inhibit vascular endothelial growth factor have opened up new possibilities for the...
05.11.2018
Vaskulær endotelial vekstfaktor er sentral i patogenesen ved en rekke øyesykdommer. Legemidler som hemmer vaskulær endotelial vekstfaktor, har gitt helt nye muligheter til å forebygge svaksynthet og...
19.10.2018
Kunstig intelligens kan brukes til bildeanalyse. Kan radiologene erstattes av lærevillige datasystemer uten lunsjpause? Illustrasjon: Helene Brox. Hvert år deltar dataprogrammer i konkurransen «...