Annonse
Annonse
Kronikk
26.06.2018
Underernæring forekommer i alle faser av en kreftsykdom. God ernæring øker sjansen for at pasienten kan gjennomføre behandlingen. Illustrasjon: Sylvia Stølan Det har i en årrekke vært kjent at...
26.06.2018
De siste 60 årene er insidensen av melanom mer enn tidoblet, mens dødeligheten «bare» er femdoblet. Dette til tross for at behandlingen er nokså uforandret. Økt eksponering for UV-bestråling har vært...
31.05.2018
Developing patient-centred health care is a political goal. However, knowledge of patients’ preferences and needs is insufficient, particularly with regard to the GP service, and it is unclear how...
29.05.2018
New health technologies must be assessed before they are introduced in the Norwegian Health Service to ensure that they are safe and effective. Mini-HTA can help prevent hospitals from adopting...
28.05.2018
Nye metoder i helsetjenesten skal vurderes før de blir innført for å sikre at de er effektive og trygge. Mini-metodevurderinger kan forhindre at sykehusene tar i bruk uvirksomme eller skadelige...
28.05.2018
Få temaer vekker så sterke følelser i medisinske fagmiljø som amming. Hvor gode holdepunkter finnes det for å anbefale morsmelk som eneste ernæring etter de fire første levemånedene? Illustrasjon:...
25.05.2018
Suicide is a rare occurrence – which comes at a great cost to the closest family and friends, and to society. If the person who takes his or her own life has been treated by a mental health...
08.05.2018
Pasientrapporterte utfallsmålinger gir mer relevant klinisk forskning. Slike data må innhentes og håndteres på riktig måte. Pasientrapporterte utfallsmål (patient reported outcome measures, PROM) i...
23.04.2018
Selvmord er en sjelden hendelse – med store omkostninger for de nærmeste og samfunnet. I de tilfeller hvor den som begår selvmord har hatt en behandler i psykisk helsevern, blir denne også berørt. Vi...
18.04.2018
«Pasientens helsetjeneste» er et politisk mål. Imidlertid mangler vi kunnskap om pasientenes preferanser i møte med helsetjenesten – fastlegetjenesten spesielt – og det er uklart hvordan slik...