Kronikk
16.08.2019
It is likely that Schlatter’s disease can be attributed to incompletely repaired microfissures along the fibres that anchor the patellar ligament to the tibial tuberosity. We believe that...
16.08.2019
In Norway, the suicide rate has not declined during the last 20 years, despite numerous action plans, better knowledge and improved treatment. Most people who take their own lives are not in...
15.08.2019
Co-authorship is crucial for earning merit and has academic, social and financial implications. This notwithstanding, it is understood and practised in different ways. A correct interpretation of...
14.08.2019
Det er sannsynlig at Schlatters sykdom kan skyldes ufullstendig reparerte mikrofissurer langs fibrene som fester ligamentum patellae til tuberositas tibiae. Vi mener tilstrekkelig avlastning er...
08.08.2019
Medforfatterskap er viktig for merittering og har akademiske, sosiale og økonomiske implikasjoner. Likevel er både forståelse og praksis ulik. En riktig tolkning av kriterium 2 i Vancouver-...
03.07.2019
Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år til tross for flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i psykiatrisk...
24.06.2019
Traumatiske hendelser fører ikke til amnesi for hendelsesforløpet, ifølge nyere hukommelsesforskning. Men både diagnosemanualer, fagfolk og rettssystemet opererer med psykogent betinget amnesi som...
24.06.2019
Premature barn er sårbare for alvorlig rotavirusgastroenteritt. Det er anbefalt å vaksinere de premature barna mens de ligger på sykehus, slik at de ikke blir for gamle til å...
14.06.2019
High quality cancer care is an important and highly prioritised part of general practitioners’ daily work. It is expected that the effort will increase in the future. In order to reach new targets...
05.06.2019
God kreftomsorg er en viktig og prioritert del av fastlegenes arbeidshverdag. Framover forventes det at innsatsen skal øke. Skal vi nå de nye målene, må fastlegeordningen...