Kronikk
23.09.2019
I dag får et lite, men økende antall norske pasienter forskrevet cannabinoider til medisinsk bruk. Til tross for stor oppmerksomhet rundt potensialet som legemidler er det begrenset vitenskapelig...
23.09.2019
Today, a small but growing number of patients in Norway are prescribed cannabinoids for medical use. Despite the large focus on their potential as medicines, there is limited scientific knowledge...
23.09.2019
Use of the antipsychotic drug quetiapine to treat sleep disorders has become widespread, also in Norway. Its efficacy is poorly documented, and even low doses may have substantial side effects. There...
16.09.2019
Bruk av antipsykotikumet kvetiapin for behandling av søvnproblemer har fått betydelig omfang, også i Norge. Nytten er dårlig dokumentert, og selv lave doser kan gi vesentlige bivirkninger. Det er...
09.09.2019
Pasienter med epilepsi har høy forekomst av komorbiditet, blant annet av autoimmune sykdommer, hjertesykdommer og psykiske lidelser. De har også økt risiko for tidlig død. Kan en systemisk...
09.09.2019
Training in first aid has a long tradition in Norway. We believe that survival after time-critical events outside hospital can be further improved through systematic training. Illustration: Helene...
09.09.2019
Førstehjelpsundervisning har lange tradisjoner i Norge. Vi tror overlevelsen ved tidskritiske hendelser utenfor sykehus kan bli enda bedre gjennom systematisk opplæring. Illustrasjon: Helene Brox...
09.09.2019
Regjeringen går inn for å bedre behandlingstilbudet til kvinner som er kjønnslemlestet. Det er riktig vei å gå. En rekke yrkesutøvere har plikt til å prøve å avverge kjønnslemlestelse dersom de tror...
16.08.2019
It is likely that Schlatter’s disease can be attributed to incompletely repaired microfissures along the fibres that anchor the patellar ligament to the tibial tuberosity. We believe that...
16.08.2019
In Norway, the suicide rate has not declined during the last 20 years, despite numerous action plans, better knowledge and improved treatment. Most people who take their own lives are not in...