Annonse
Annonse
Kronikk
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...
05.03.2018
Flere aktører har lagt press på myndighetene for å forbedre sikkerheten for pasienter. Det har ført til nye lovbestemmelser. Men det viktigste arbeidet foregår i virksomhetene selv, og begynner lenge...
20.02.2018
In the autumn of 2015, more than 5 000 asylum seekers crossed the border from Russia into Norway. This had a major impact on the town of Kirkenes with its 10 000 inhabitants and one of the country...
19.02.2018
Mer enn 5 000 asylsøkere krysset grensen fra Russland til Norge høsten 2015. Det fikk stor betydning for Kirkenes by med 10 000 innbyggere og et av landets minste sykehus. Hvordan opplevde...
19.02.2018
Slanking fører ikke til mindre sykelighet og lavere dødelighet. Slike forsøk på å oppnå god helse er som regel en håpløs strategi. Vi presenterer en alternativ folkehelsestrategi bygd på aksept,...
06.02.2018
Nursing home infections are challenging with respect to both workup and choice of treatment strategy. In recent years, we have made targeted efforts in Bergen to improve the treatment of infections...
06.02.2018
Current efforts in the mental health service to prevent suicide appear to be more concerned with implementing formal and instrumental procedures than ensuring best possible care for patients. Many...
05.02.2018
Arbeidet med å forebygge selvmord i psykisk helsevern i dag handler mer om å implementere formelle og instrumentelle prosedyrer enn å legge til rette for best mulig omsorg for pasientene. Mange tar...
05.02.2018
Sykehjemsinfeksjoner er utfordrende, både når det gjelder diagnostikk og valg av behandlingsstrategi. I Bergen har vi de siste årene jobbet målrettet med forbedring av infeksjonsbehandlingen i...
23.01.2018
Recent systematic reviews reveal a weak evidence base for the use of methylphenidate and amphetamines in the treatment of children and adolescents with an ADHD diagnosis. This should have...