Kronikk
11.01.2021
Det passive samtykket ivaretar viktige etiske hensyn og bør kunne brukes i langt større grad innen visse typer medisinsk og helsefaglig forskning. Helseforskningslovens formål er å fremme god og...
11.12.2020
Modelleringsframskrivninger er systematiske, kvantitative og etterprøvbare. Det gjør dem uvurderlige når man skal planlegge beredskap under en pandemi. Modellering er et...
11.12.2020
Spesialisthelsetjenesten var ikke forberedt på de etiske dilemmaene som oppsto i starten av pandemien. Enkelte pasientgrupper fikk et dårligere helsetilbud som følge av pandemitiltak. Dette kan...
NO IMAGE
09.12.2020
One of the targets of the UN Sustainable Development Goals is to end the HIV/AIDS epidemic by 2030. The first milestone, the ‘90–90–90 treatment targets’, is supposed to be achieved this year. We...
30.11.2020
Et av delmålene i FNs bærekraftsmål er å stanse hiv/aidsepidemien innen 2030. Den første milepælen, det såkalte 90–90–90-målet, skal oppnås i år. Vi mener Norge har nådd målet. Illustrasjon: Eivind...
NO IMAGE
23.11.2020
Since 1993, fifteen new anti-epileptic drugs have entered the market. But while the potential for personalised treatment has never been greater, the proportion of patients achieving seizure freedom...
23.11.2020
Siden 1993 er det kommet 15 nye legemidler mot epilepsi på markedet. Selv om mulighetene for persontilpasset behandling aldri har vært større, er andelen anfallsfrie pasienter likevel den samme som...
NO IMAGE
23.11.2020
New methods for holographic visualisation provide a true three-dimensional experience of medical images. The technique is generating great interest among surgeons. We are accustomed to viewing...
23.11.2020
Nye metoder for holografisk bildevisning gir ekte tredimensjonal opplevelse av medisinske bilder. Teknikken vekker stor interesse på kirurgiske fagfelter. Vi er vant til at diagnostisk...
12.11.2020
Det finnes ingen enkelt datakilde som viser hvor mange som har diabetes i Norge. Dette er en stor pasientgruppe, der mange også har økt risiko for alvorlig forløp ved covid-19. Gode tall på forekomst...