Kronikk
NO IMAGE
05.06.2020
Who owns the information about potential illness – the person who takes the test or all those to whom this information applies? If a genetic test has produced information about a treatable...
04.06.2020
Bruken av snus har økt sterkt, særlig blant unge voksne som ikke tidligere har røykt. Snus øker risikoen for kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og fosterskade. Bruken av snus har økt...
25.05.2020
Hvem eier informasjonen om potensiell sykdom – den som tester seg, eller alle dem som informasjonen angår? Det er ikke lov å informere slektninger mot pasientens vilje dersom en...
NO IMAGE
25.05.2020
Psychotic depression represents a considerable suicide risk. Our review of early warnings in the aftermath of suicide shows that symptoms of psychotic depression are frequently described, but have...
20.05.2020
Samfunnet gjør nå en stor innsats for at så mange som mulig skal overleve alvorlig covid-19-sykdom. Jobben bør ikke slutte der – vi må også sørge for at de reddede livene blir så gode som mulig...
18.05.2020
Psykotisk depresjon representerer en betydelig risiko for selvmord. Vår gjennomgang av varsler etter selvmord viser at symptomer på psykotisk depresjon ofte beskrives, men er blitt oppfattet som noe...
NO IMAGE
14.05.2020
COVID-19 provides a many-faceted disease picture, and there are several potential diagnostic imaging methods for assessing and monitoring patients. The following is a review of indications and...
07.05.2020
Norge var ikke godt nok forberedt på en pandemi. Det er på høy tid å gjøre noe med beredskapen vår. Foto: Katrine Sunde, Haukeland universitetssjukehus Vi har vært igjennom de første fasene av en ny...
NO IMAGE
07.05.2020
Patients with multiple sclerosis are often treated with immunosuppressants and frequently have comorbidities or functional decline. They may therefore be at increased risk of a serious course of...
06.05.2020
Med covid-19-pandemien gjentas viktig, men tilsynelatende glemt lærdom. Sykehusene må rustes opp og bygges slik at Norge er adekvat forberedt på nye epidemier og pandemier. Covid-19-pandemien rammet...