Internasjonal medisin
26.11.2018
This year, 40 years have passed since a total reform of Italian psychiatry took place. How has it progressed and what can we learn from it? Marco Cavallo is a wooden sculpture made by patients and...
20.11.2018
I år er det 40 år siden en totalreformasjon av italiensk psykiatri. Hvordan har det gått og hva kan vi lære? Marco Cavallo er en treskulptur bygd av pasienter og ansatte på Manicomio di Trieste i...
20.09.2018
How key leaders in the effort to eradicate smallpox, and an international group of ophthalmologists, created a unique pioneering project for prevention of blindness in Nepal, to which Norway made an...
13.09.2018
Sentrale aktører i arbeidet med utryddelse av kopper og øyeleger fra mange lang skapte et unikt foregangsprosjekt for bekjempelse av blindhet i Nepal. Et vesentlig bidrag kom fra Norge. Larry...
06.03.2018
Around half of the births in Nepal take place with no trained birth attendant present. Maternity waiting homes, where mothers with high-risk pregnancies can stay during the final period before their...
05.03.2018
I Nepal skjer fremdeles rundt halvparten av fødslene uten at trent fødselshjelper er til stede. Mødreventehjem, der mødre med risikosvangerskap kan bo den siste tiden før termin, kan gi flere av dem...
18.05.2017
Kia ora - god dag på maori - var et av uttrykkene som vi lærte mens vi bodde på New Zealand. Karlsøy i Troms ble byttet ut med subtropiske Waiheke utenfor Auckland i ett år. Vi kom til et levende...
15.12.2015
Et bedre helsevesen i Sierra Leone vil være mer effektivt mot de tilstandene som er hovedårsakene til sykdom og død i landet. Som en bonus vil det også være med på å forebygge fremtidige epidemier...
03.11.2015
Folkevandringen over Middelhavet har utviklet seg til å bli en av vår tids dødeligste sjøreiser. Kyniske menneskesmuglere sender daglig migranter ut i forutsigbar havsnød. Fra dette migrantfartøyet...
06.10.2015
Mangel på kvalifisert helsepersonell rammar låginntektsland særleg hardt. Erfaringane med ebolautbrotet i Vest-Afrika viser korleis manglande kapasitet og kvalitet i helsetenesta raskt kan få globale...