Originalartikkel
NO IMAGE
13.04.2021
Approximately 216 000 persons have been diagnosed with type 2 diabetes in Norway ( 1 , 2 ). In 2016, the Norwegian Institute of Public Health estimated that type 2 diabetes was the ninth most...
07.04.2021
Omkring 216 000 personer i Norge er diagnostisert med type 2-diabetes ( 1 , 2 ). I 2016 anslo Folkehelseinstituttet at type 2-diabetes var på niende plass som årsak til ikke-dødelig helsetap i Norge...
22.03.2021
Fjerning av mandlene (tonsillektomi) er et vanlig kirurgisk inngrep. I 2017 ble det utført 9 600 slike operasjoner i Norge ( 1 ). Indikasjonene for operasjon er som regel enten store mandler som gir...
16.03.2021
Legemiddelavvik ( medication errors ) forekommer i alle ledd i helsetjenesten. I sykehus kan avvik skje både i forbindelse med ordinering, istandgjøring (dispensering) og utdeling (administrering) av...
NO IMAGE
08.03.2021
The current life expectancy in Norway is 83 years. The increase in life expectancy over the last 70 years is mainly due to medical advancements, and new treatment methods make us survive diseases...
08.03.2021
Forventet levealder i Norge er i dag 83 år. Medisinske fremskritt har mye av æren for økt levealder de siste 70 årene, og nye behandlingsmuligheter gjør at vi...
NO IMAGE
23.02.2021
Leishmaniasis is caused by the protozoan Leishmania , which belongs to the class Kinetoplastida , the order Tryanosomatida and the family Trypanosomatidae . Leishmania is transmitted by sandfly bites...
22.02.2021
Leishmaniasis forårsakes av protozoen Leishmania , som tilhører klassen Kinetoplastida, ordenen Trypanosomatida og familien Trypanosomatidae. Leishmania spres via bitt av sandfluer, og avhengig av...
NO IMAGE
22.02.2021
The SARS-CoV-2 virus and COVID-19 disease have put a great strain on health services around the world. The first confirmed case of SARS-CoV-2 in Norway was reported on 26 February 2020, and by the...
NO IMAGE
18.02.2021
Schistosomiasis is a parasitic disease caused by blood flukes of the genus Schistosoma ( 1 ). The six main species that cause disease in humans are S. haematobium , S. mansoni , S. japonicum , S...