Originalartikkel
16.09.2020
Covid-19 skyldes infeksjon med SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), og dette koronaviruset spredte seg raskt til en global pandemi etter at det første tilfellet ble...
NO IMAGE
07.09.2020
Gynaecological fistulae with communication between genitalia (uterus, vagina or perineum) and urinary tract (urogenital fistula) or the bowel (enterogenital fistula) give rise to leakage of urine or...
07.09.2020
Gynekologiske fistler med kommunikasjon mellom genitalia (livmor, skjede eller perineum) og urinveier (urogenitale fistler) eller med tarm (enterogenitale fistler), forårsaker lekkasje av urin eller...
07.09.2020
I den norske befolkningen har 21 % etablert hjerte- og karsykdom eller økt risiko for å få det ( 1 ), og i dag bruker omtrent 1,1 millioner nordmenn legemidler for å...
NO IMAGE
05.08.2020
The COVID-19 pandemic has placed a great strain on the Norwegian health care system. A number of patients have been hospitalised and the most severely ill have been treated in intensive care units...
08.07.2020
Covid-19-pandemien har ført til en stor belastning på vårt helsevesen. En rekke pasienter har blitt sykehusinnlagt, og de dårligste har blitt behandlet på intensivavdelinger. Det er primært når...
NO IMAGE
03.07.2020
Measures targeting children and adolescents in Norway have attracted great attention since the pandemic outbreak of SARS-CoV-2, the virus that causes the disease COVID-19. Children and adolescents...
NO IMAGE
30.06.2020
Nursing home residents tend to constitute a vulnerable and frail population of older people. Among older patients, the proportion with a serious course of COVID-19 is high, both in nursing homes and...
NO IMAGE
29.06.2020
The contract GP scheme was established in Norway in 2001. The reform entailed a greater responsibility conferred on the municipalities for ensuring medical services to the population, while the...
29.06.2020
Fastlegeordningen ble etablert i Norge i 2001. Reformen medførte at kommunene fikk større ansvar for å sikre legetjenester til befolkningen, samtidig som innbyggerne fikk anledning til å velge en...