Anmeldelser
NO IMAGE
03.05.2021
Ole Georg Moseng Pesten kommer Svartedauden og verdens pestepidemier. 198 s. Oslo: Kagge Forlag, 2020. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2626-9 En bok om pestens historie må sies å være...
NO IMAGE
03.05.2021
Kristin M. Hauge Lege Johan Kvalvik Stanghelle – Se mulighetene! Lærdom fra Beitostølen, Sunnaas og Beijing. Et portrett. 148 p, ill. Nesodden: JKS forlag, 2021. Price NOK 300 ISBN...
NO IMAGE
03.05.2021
Kristin M. Hauge Lege Johan Kvalvik Stanghelle – Se mulighetene! Lærdom fra Beitostølen, Sunnaas og Beijing. Et portrett. 148 s, ill. Nesodden: JKS forlag, 2021. Pris NOK 300 ISBN...
NO IMAGE
03.05.2021
Anne Austad, Lisbet Borge, Torborg Aalen Leenderts et al., red. Lidelse, mening og livssyn 273 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2020. Pris NOK 369 ISBN 978-82-450-2409-8 Norge er ikke lenger et kulturelt...
NO IMAGE
03.05.2021
Tore Tveitstul, Siv Elin Pignatiello Akuttpsykiatrisk håndbok 455 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 549 ISBN 978-82-05-512498 Håndbokas mål er å gjennomgå...
NO IMAGE
19.04.2021
Trond Markestad Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis 135 s, tab. Oslo: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 289 ISBN 978-82-450-2160-8 Hvordan håndtere spennet mellom samfunnets...
NO IMAGE
19.04.2021
Kari Kildahl, red. Skikket for yrket? Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger. 240 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2020. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-03243-6 Alle helseprofesjonsutdanningene,...
NO IMAGE
19.04.2021
Lars Erik Bryld, Michael Heidenheim Dermatologi og venerologi 2.utg. 478 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2020. Pris DKK 450 ISBN 978-87-93810-32-7 Danske lærebøker i...
NO IMAGE
19.04.2021
Helge L. Waldum The influence of the pharmaceutical industry on medicine, as exemplified by proton pump inhibitors 162 s, ill. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020. Pris GBP 59...
NO IMAGE
22.03.2021
Anita Iversen, Nanna Hauksdottir, red. Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester. 184 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 329 ISBN...