Anmeldelser
24.02.2020
Christian Graugaard, Annamaria Giraldi, Bo Møhl, red. Sexologi Faglige perspektiver på seksualitet, 1055 s, ill. København: Munksgaard, 2019. Pris DKK 675 ISBN 978-628-1348-9 Denne boken henvender...
24.02.2020
Swanil Gupta, Rebecca Miller, John D. Cahill Deprescribing in Psychiatry 247 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2019. Pris GBP 33 ISBN 978-0-19-065481-8 Avmedisinering er både en metode og...
24.02.2020
Barn og relasjonsbrudd Lars Smith, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson Bind 1: Makroseparasjoner. 177 s, tab. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 339 ISBN 978-82-450-2501-9 Ida Brandtzæg, Stig...
24.02.2020
Ebba Wergeland Med fare for liv og helse Uforsvarlige arbeidstider og hvordan vi avskaffer dem. 129 s, tab, ill. Oslo: Forlaget Manifest, 2019. Pris NOK 199 ISBN 978-82-8342-077-7 Ebba Wergeland er...
03.02.2020
Tor-Arne Hagve, Jens Petter Berg, red. Klinisk biokjemi og fysiologi 6. utg. 464 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 729 ISBN 978-82-05-52788-1 Det er en stor utfordring å relatere en stadig...
03.02.2020
Niels Christian Geelmuyden Spermageddon Forplantningsevnen i fritt fall. 319 s. Oslo: Cappelen Damm, 2019. Pris NOK 379. ISBN 978-82-02-61601-4 Målgruppen for boken er «deg, dine barn og barnebarn»...
03.02.2020
Cathrine Scharff Thommessen, Cecilie Basberg Neumann Gode hjelpere kjenner seg selv Traumebevisst omsorg i arbeid med barn og unge. 134 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 248 ISBN...
03.02.2020
Nina C. Johansen, Tanja Kalchenko, Marit Hult Plantebasert kosthold Hvorfor du bør spise grønnere, og hvordan du gjør det i praksis. 222 s, ill. Stavanger: Frisk Forlag, 2019. Pris NOK 398 ISBN 978-...
13.01.2020
Hanne Marie Johansen Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag 247 s. Oslo: Samlaget, 2019. Pris NOK 389 ISBN 978-82-521-9481-4 Historielesing er spennende, ikke bare fordi den gir oss...
13.01.2020
Nina Lykke Full spredning En legeroman. 283 s. Oslo: Forlaget Oktober, 2019. Pris NOK 399 ISBN 978-82-495-2151-7 Med Brageprisen 2019 i ryggen har Nina Lykke fått merkelappen «Norges største...