Basalfagene
NO IMAGE
10.12.2002
Når uttrykket immunitet blir brukt, tenker de fleste på lymfocytter, antistoffer og det infeksjonsforsvar som utvikler seg noen uker etter en infeksjon eller som følge av vaksinasjon. Men dette...
NO IMAGE
10.09.2002
Figur 1 Modell for beinadaptasjon etter mekanostatprinsippet. MES = minimum effektiv deformasjon ( 11 ) Figur 2 En hypotetisk kurve for hvordan beinresponsen kan være for normal fysisk aktivitet samt...
NO IMAGE
20.03.2002
Immunapparatet er utviklet som svar på organismens behov for beskyttelse mot ødeleggende infeksjon. Som kroppens største kontaktflate mot omgivelsene er huden sammen med slimhinner i tarm og...
NO IMAGE
20.02.2002
I denne oversiktsartikkelen omtales molekylære egenskaper ved somatostatinreseptor (SSTR)-familien og de diagnostiske og terapeutiske nyvinninger som på bakgrunn av ny kunnskap om denne familien er...
NO IMAGE
20.01.2002
Kreft kan oppstå gjennom akkumulering av genetiske endringer, som resulterer i deregulering av mekanismene for kontroll av cellevekst og celledød. En rekke genetiske endringer er blitt identifisert i...
NO IMAGE
10.01.2002
Alzheimers sykdom er en nevrodegenerativ tilstand karakterisert av et progredierende og irreversibelt tap av kortikale assosiasjonsnevroner, noe som resulterer i nedsatt hukommelse, svekkelse av...
NO IMAGE
10.12.2001
”Tiden leger alle sår” er et kjent ordtak som vitner om kroppens iboende evne til restitusjon. Heldigvis er dette i hovedsak sant, for hvilket elendig liv hadde vi ikke hatt dersom hud og blodårer og...
NO IMAGE
30.10.2001
I løpet av de siste tiårene er metoder for måling av hjertefrekvensvariabilitet og baroreflekssensitivitet blitt brukt til å undersøke sammenhengen mellom det autonome nervesystemet og...
NO IMAGE
20.10.2001
Omarbeidet prøveforelesning for den medisinske doktorgrad, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, 1998 Kreftsykdommene dreper halvparten av sine ofre (1). De fleste dødsfallene skyldes...
NO IMAGE
30.09.2001
Vår kunnskap innen molekylærbiologi og genetikk har i løpet av få år gjennomgått en revolusjon som gradvis er i ferd med å forandre medisinsk diagnostikk og behandling. I april 2000 annonserte det...