Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom

Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8

I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre.

Dette er korrekt på nett. Vi beklager feilen.

Anbefalte artikler