Nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom

Rettelse Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8

  I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre.

  Dette er korrekt på nett. Vi beklager feilen.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media