Randi Selmer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med dataanalyse, tolkning av data og utarbeiding, revisjon og godkjenning av manus.

Randi Selmer er dr.philos. og seniorforsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Randi Selmer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media