Rettelse
20.12.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0245. I Tidsskriftet nr. 18/2019 på s. 1764 skal det i hovedfunn stå: Nyttårsnatten var antall konsultasjoner på grunn av skade 243 % av en...
15.11.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0411. I Tidsskriftet nr. 17/2019 på s. 1652 skal forfatteromtalen av Liv Irene Nøstvik være: Liv Irene Nøstvik er sykepleier og daglig leder i...
15.11.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0383. I Tidsskriftet nr. 16/2019 på s. 1581 skal benevningen på y-aksen i figur 1 være Studie . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
24.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1499–500. I Tidsskriftet nr. 16/2019 på s. 1499 skal forfatteren på den originale artikkelen være Gunnar Breivik. I tillegg skal bildeteksten være: Bildet er tatt i...
21.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0492. I Tidsskriftet nr. 15/2019 på s. 1444 skal forfatterrekkefølgen være: Øivind Ekeberg, Øyvind Urnes, Elfrida Hartveit Kvarstein, Ingeborg...
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1286–9 I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1288 skal det sist i figurteksten til figur 2 stå: 8) Promastigotene flytter seg til sandfluens proboscis slik at de kan...
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1275–8. I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1277 skal det i tabell 2 stå: Tabell 2 Variabel Ustandardisert β (95 % KI) Alder (år) 0,13 (-0,29–0,551) Kjønn (mann vs...
17.09.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1173–6. I Tidsskriftet nr. 12/2019 på side 1175 skal siste setning i nest siste avsnitt være: Isotretinoinbehandling bør vurderes raskt ved arrdannende eller alvorlig...
22.08.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0976. I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 860 skal den nest siste setningen i ingressen være: Selv om et av resultatene var at annen kriminalitet...
20.06.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 837–41. I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 837 og 841 skal forfatterrekkefølgen være: Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo . Vi beklager feilen, den er...