Rettelse
24.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1499–500. I Tidsskriftet nr. 16/2019 på s. 1499 skal forfatteren på den originale artikkelen være Gunnar Breivik. I tillegg skal bildeteksten være: Bildet er tatt i...
21.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0492. I Tidsskriftet nr. 15/2019 på s. 1444 skal forfatterrekkefølgen være: Øivind Ekeberg, Øyvind Urnes, Elfrida Hartveit Kvarstein, Ingeborg...
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1286–9 I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1288 skal det sist i figurteksten til figur 2 stå: 8) Promastigotene flytter seg til sandfluens proboscis slik at de kan...
08.10.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1275–8. I Tidsskriftet nr. 13/2019 på s. 1277 skal det i tabell 2 stå: Tabell 2 Variabel Ustandardisert β (95 % KI) Alder (år) 0,13 (-0,29–0,551) Kjønn (mann vs...
17.09.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1173–6. I Tidsskriftet nr. 12/2019 på side 1175 skal siste setning i nest siste avsnitt være: Isotretinoinbehandling bør vurderes raskt ved arrdannende eller alvorlig...
22.08.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0976. I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 860 skal den nest siste setningen i ingressen være: Selv om et av resultatene var at annen kriminalitet...
20.06.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 837–41. I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 837 og 841 skal forfatterrekkefølgen være: Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo . Vi beklager feilen, den er...
08.05.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 713–7. I Tidsskriftet nr. 8/2019 på s. 715 skal det stå: I alt hadde 775 (55 %) barn fått intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A. Av disse var 461 gutter (...
25.04.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 613–6. I Tidsskriftet nr. 7/2019 på s. 613 og 615 skal forfatternavnet være Maria Radtke . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
11.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151–5. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå: I tillegg ble informasjon om nemndbehandlede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregister . Videre på s. 152...