Rettelse
22.08.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0976. I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 860 skal den nest siste setningen i ingressen være: Selv om et av resultatene var at annen kriminalitet...
20.06.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 837–41. I Tidsskriftet nr. 9/2019 på s. 837 og 841 skal forfatterrekkefølgen være: Jessica Viland, Jørund Langørgen, Øystein Wendelbo . Vi beklager feilen, den er...
08.05.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 713–7. I Tidsskriftet nr. 8/2019 på s. 715 skal det stå: I alt hadde 775 (55 %) barn fått intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A. Av disse var 461 gutter (...
25.04.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 613–6. I Tidsskriftet nr. 7/2019 på s. 613 og 615 skal forfatternavnet være Maria Radtke . Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
11.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 151–5. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 151 skal det stå: I tillegg ble informasjon om nemndbehandlede aborter hentet fra Medisinsk fødselsregister . Videre på s. 152...
08.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 262–5. I Tidsskriftet nr. 3/2019 skal det sist i artikkelen stå: Publikasjonen har benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR). Forfatterne er eneansvarlig for...
08.02.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 168–72. I Tidsskriftet nr. 2/2019 på s. 169 i figur 1a skal det nederst til venstre stå: Høyre atrium . Vi beklager feilen, den er rettet p...
30.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 31–5. I Tidsskriftet nr. 1/2019 på s. 33 skal det stå: Sammenlignet med allmennmedisin var det signifikant større sannsynlighet for at leger i laboratoriefag og...
02.01.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1955. I Tidsskriftet nr. 20/2018 på s. 1955 skal det stå: Republikaneren Alfred Landon kom til å vinne klart over demokraten Franklin D. Roosevelt. Vi beklager feilen...
28.11.2018
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: 1824–9. I Tidsskriftet nr. 19/2018 på s. 1826 skal figurteksten til Figur 1 være: Endring i forekomsten av alle kreftformer hos norskfødte (stiplet linje) og...