Shammas FV

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Shammas FV

Lamvik J, Brinch L, Dahl IMS, Sjo M, Nesthus I, Tangen J-M, Berentsen S, Ly B, Shammas FV
10.05.1999
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter med kronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av...
Shammas FV, Heikkilä R
30.11.1997
Sammendrag Sekundært eller terapirelatert myelodysplastisk syndrom kan utvikle seg etter tidligere behandling med alkylerende midler og/eller ioniserende stråling og etter høydosebehandling for...
Osland A, Shammas FV, Heikkilä R
28.02.1996
Påvisning og kvantitering av spesifikke transkripter Sammendrag Philadelphia-kromosomet som er til stede i celler fra pasienter med kronisk myelogen leukemi og akutt lymfoblastisk leukemi, kan...