Dahl IMS

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dahl IMS

Lamvik J, Brinch L, Dahl IMS, Sjo M, Nesthus I, Tangen J-M, Berentsen S, Ly B, Shammas FV
10.05.1999
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter med kronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av...
Husebekk A, Kolstad A, Dahl IMS, Skogen B
10.08.1998
Sammendrag I mars 1995 vedtok norske helsemyndigheter, etter råd fra Statens helsetilsyns faggruppe for høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser, å desentralisere denne...