Ly B

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ly B

Sandbæk G, Ly B, Johansen AM, Rosales A
20.11.1999
Sammendrag Iliofemoral venøs trombose er ofte assosiert med betydelig morbiditet, og kan forårsake livslange plager i form av tyngdefornemmelse, smerte, hevelse og venøse leggsår. Hensikten med denne...
Lamvik J, Brinch L, Dahl IMS, Sjo M, Nesthus I, Tangen J-M, Berentsen S, Ly B, Shammas FV
10.05.1999
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter med kronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av...
Tangen J-M, Berentsen S, Dahl IM, Ly B, Myrvang B
10.01.1999
Sammendrag Alle febrile episoder (276) som inntraff hos i alt 85 pasienter behandlet med intensiv kjemoterapi for akutt myelogen leukemi ved fire norske behandlingssentre i perioden 1990-94 ble...
Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B
20.01.1998
Sammendrag I artikkelen beskrives symptomer, kliniske og laboratoriemessige funn og komplikasjoner i et uselektert, populasjonsbasert pasientmateriale. Videre drøfter vi om behandling med klorambucil...
Ly B, Hammerstrøm J, Bergheim J, Dahl IM, Grøttum KA, Lødemel B, Baklien K, Smeland E
20.01.1998
Sammendrag Hensikten var å evaluere validiteten av diagnosen kronisk lymfatisk leukemi basert på kliniske og morfologiske kriterier, og nytten av immunfenotypingi et uselektert, populasjonsbasert...
Staxrud LE, Schilvold A, Ly B, Rosén L, Line PD, Kroese A, Jørgensen JJ
20.10.1996
Sammendrag Konvensjonell kirurgi som tromboembolektomi er ikke lenger eneste behandlingstilbud ved akutte og subakutte okklusjoner i arterier og karproteser i underekstremitetene. I perioden mars...