Sjo M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sjo M

Lamvik J, Brinch L, Dahl IMS, Sjo M, Nesthus I, Tangen J-M, Berentsen S, Ly B, Shammas FV
10.05.1999
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter med kronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av...
Holm T, Kildahl-Andersen O, Sjo M
20.05.1997
Sammendrag Kongenitt dyserytropoetisk anemi type III er en sjelden lidelse, karakterisert av mild til moderat anemi, ineffektiv erytropoese og morfologisk avvikende erytrocytter og deres forstadier...