Nesthus I

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nesthus I

Lamvik J, Brinch L, Dahl IMS, Sjo M, Nesthus I, Tangen J-M, Berentsen S, Ly B, Shammas FV
10.05.1999
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter med kronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av...
Storstein A, Gjerde IO, Vedeler C, Nesthus I
10.09.1998
Sammendrag POEMS-syndromet er en sjelden multiorgansykdom hvor hovedsymptomene er polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal gammopati og hudforandringer. Gammopatien er ofte betinget i...