Brinch L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brinch L

Brinch L
10.11.1999
Sammendrag Transplantasjon med allogene hematopoetiske stamceller er et etablert behandlingstilbud ved visse alvorlige, hovedsakelig maligne, beinmargssykdommer. Behandlingen er risikabel, men gir...
Lamvik J, Brinch L, Dahl IMS, Sjo M, Nesthus I, Tangen J-M, Berentsen S, Ly B, Shammas FV
10.05.1999
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter med kronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av...