Berentsen S

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berentsen S

Lamvik J, Brinch L, Dahl IMS, Sjo M, Nesthus I, Tangen J-M, Berentsen S, Ly B, Shammas FV
10.05.1999
Sammendrag Hensikten med undersøkelsen var å skaffe informasjon om insidens samt behandling og klinisk forløp for pasienter med kronisk myelogen leukemi diagnostisert i 1990-96 i en definert del av...
Tangen J-M, Berentsen S, Dahl IM, Ly B, Myrvang B
10.01.1999
Sammendrag Alle febrile episoder (276) som inntraff hos i alt 85 pasienter behandlet med intensiv kjemoterapi for akutt myelogen leukemi ved fire norske behandlingssentre i perioden 1990-94 ble...
Bruserud Ø, Berentsen S, Dahl IM, Grøttum K, Sletnes K
20.06.1998
Sammendrag Med det antall utdanningsstillinger for spesialister i blodsykdommer man har hatt i årene 1990-96 (seks grunnutdanningsstillinger), vil man kunne utdanne om lag 25 nye spesialister i løpet...
Berentsen S, Bruserud Ø, Ulvestad E
10.03.1998
Sammendrag Storcellet granulær lymfocyttleukemi (LGL-leukemi, large granular lymphocyte leukaemia) er en uvanlig, kronisk lymfoproliferativ beinmargssykdom som kan sees på som en undergruppe av...
Berentsen S, Myking AO, Andreassen AH
10.04.1997
Sammendrag Vi omtaler en pasient med en 19 år lang sykehistorie med lymfocytære lungeinfiltrater. Etter åpen lungebiopsi i 1982 ble tilstanden oppfattet som kronisk lymfocytær pneumoni. I 1995 kunne...
Berentsen S, Talstad I
20.09.1996
Sammendrag Bestemmelse av homocysteinnivå i plasma og metylmalonsyrenivå i serum brukes i økende grad til påvisning av vitamin B12- og folatmangel. Ut fra klinisk vurdering og litteraturgjennomgang...
Berentsen S, Nedrebø BG
20.09.1996
Sammendrag Vi har undersøkt sju pasienter med lavt serum-kobalaminnivå der relasjonen til kliniske symptomer og hemoglobinverdi var vanskelig å tolke. Fem pasienter hadde anemi. Fire anemiske...