Tema: Spiseforstyrrelser
NO IMAGE
23.09.2004
Det er et grunnleggende premiss i denne artikkelen at spiseforstyrrelser tematiserer konflikter omkring identitet. I det psykiatriske sykdomspanoramaet beskrives spiseforstyrrelsene som unike i kraft...
NO IMAGE
23.09.2004
Spiseproblemer har vært kjent siden oldtiden – både i Hellas, Roma og Arabia. Avvikende atferd knyttet til mat og matinntak og brekning er ikke ensbetydende med forekomst av det vi i dag definerer...
NO IMAGE
23.09.2004
I 2000 ble det utarbeidet retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten ( 1 ), men det foreligger så langt ikke tilsvarende for primærhelsetjenesten...
NO IMAGE
09.09.2004
Der er i psykiatrien en lang tradition for uklarheder i forhold til, hvad der menes med termen personlighedsforstyrrelse. Der har været en tendens til at bruge betegnelsen noget usystematisk og...
NO IMAGE
09.09.2004
Familjen har en stor betydelse för det barn eller ungdom som drabbas av en ätstörning, och föräldrarna har ett ansvar att hjälpa sitt barn att kunna bli frisk. Ätstörningar är psykiska störningar som...
NO IMAGE
09.09.2004
Spiseforstyrrelser er en samlebetegnelse på flere, beslektede tilstander med ulik alvorlighetsgrad. Artikkelen omhandler hovedsakelig anoreksi og bulimi sett i henhold til diagnosesystemet ICD-10 ( 1...
NO IMAGE
26.08.2004
De fleste somatiske symptomer og funn ved spiseforstyrrelser er uttrykk for kroppens tilpasning til underernæring og krever ikke nærmere utredning eller behandling. Men enkelte av komplikasjonene kan...
NO IMAGE
26.08.2004
Regelmessig fysisk aktivitet og utøvelse av idrett medfører økt fysisk form og forbedret helse. I midten av 1980-årene kom de første undersøkelsene som viste en overhyppighet av idrettsutøvere med...
NO IMAGE
26.08.2004
Det er velkjent at overvektige overspiser og har et generelt høyere matinntak enn energiforbruk. Stunkard ( 1 ) beskrev imidlertid overvektige personer som også overspiste kraftig i mer avgrensede...
NO IMAGE
12.08.2004
Fra begynnelsen av 1990-årene har skole- og helsemyndigheter i Norge og utlandet satset mye på forebygging av spiseforstyrrelser gjennom skolebaserte programmer og tiltakspakker ( 1 , 2 )...