Språkspalten
07.04.2021
Steroider er en samlebetegnelse på kortikosteroider, kjønnshormoner og andre steroider. I faglige sammenhenger bør man stort sett unngå å bruke termen steroider. Antakelig skjønte de fleste av...
22.03.2021
Uttrykket salvage therapy brukes om nytt forsøk på radikal behandling av kreft etter at første forsøk har sviktet. Men uttrykket kan også ha andre betydninger. Det engelske ordet salvage brukes...
NO IMAGE
08.03.2021
Seizures that resemble epileptic seizures but are not related to epilepsy, should be called non-epileptic seizures, even though the expression is not completely precise. ‘The Almighty Brain’ by...
08.03.2021
Anfall som ligner epileptiske anfall, men som ikke er ledd i sykdommen epilepsi, bør kalles ikke-epileptiske anfall , selv om uttrykket ikke er helt dekkende. Det er mange typer anfall som til...
09.02.2021
Biologiske legemidler med monoklonale antistoffer har lange generiske navn som kan virke kompliserte og forvirrende. Illustrasjon: undefined undefined / iStock Pasienter med inflammatorisk sykdom i...
01.02.2021
Journalspråket er fullt av feilbrukte eller meningsløse fraser og betegnelser. Noen kan være utilsiktet morsomme. Pasienter som innlegges med ST-elevasjonsinfarkt, behandles vanligvis med primær...
11.01.2021
Tidsskriftets språkspalte er til for å styrke norsk medisinsk fagspråk. Illustrasjon: Skopein / NTB Godt norsk fagspråk er viktig for å praktisere medisin, drive helseinformasjon og kommunisere med...
14.12.2020
De engelske begrepene mortality displacement og harvesting effect kan enkelt oversettes med dødelighetsforskyvning og høstingseffekt på norsk. Vi mener at dødelighetsforskyvning er det beste...
23.11.2020
Krysstabell er et godt norsk ord for den engelske termen contingency table . Illustrasjon: Tidsskriftet En kategorisk variabel er en variabel som bare kan anta et endelig antall verdier. Eksempler er...
09.11.2020
Ofte brukes betegnelsen antidepressiva for antidepressive legemidler, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norsk rettskrivning. Illustrasjon: Eva Bee / NTB scanpix Antidepressive legemidler...