Annonse
Annonse
Lungesykdommer
11.10.2016
Bruk av paracetamol hos barn med astma gir ikke flere episoder med forverring enn bruk av ibuprofen. Dette viser en ny studie. Illustrasjon: Science Photo Library I en studie som nylig er publisert i...
23.08.2016
Teknologiske nyvinninger har gjort det mulig å utvinne genetisk informasjon raskt, billig og med høy kvalitet. I tråd med dette argumenterer Helsedirektoratet nå for at undersøkelse av pasienters...
23.08.2016
Trening eller røyking i svangerskapet påvirker fysisk aktivitet og lungefunksjon hos avkommet. Illustrasjonsfoto: Image Source/Scanpix Svangre, innavlede mus som enten måtte holde seg i ro i burene...
09.02.2016
Antisense-nukleotider kan brukes til å deaktivere genuttrykk i maligne svulster. Store sekvenseringsstudier har vist hvordan genuttrykk kan endres i maligne svulster. STAT3 er en transkripsjonsfaktor...
26.01.2016
Primær ciliedyskinesi er en sjelden sykdom, men den gir symptomer som ligner langt vanligere luftveissykdommer. Derfor stilles diagnosen ofte sent, gjerne når luftveisskade allerede har oppstått...
15.12.2015
E-sigaretter kan være et godt alternativ til vanlige sigaretter, noe som kan spare mange tapte leveår og helsekroner. Dessverre ønsker helseministeren og sentrale helsemiljøer å begrense tilgangen...
15.12.2015
I en studie av barn fra Puerto Ricos hovedstad San Juan, var astma assosiert med det å ha hørt gjentatte våpenskudd og å være redd for å gå hjemmefra grunnet frykt for vold. Illustrasjonsfoto:...
15.12.2015
Mens tuberkuloseforekomsten i verden har sunket i de senere år, har den økt i Norge. Antall tilfeller av tuberkulosesykdom rapportert til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) har økt fra...
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er en meget sammensatt lidelse. Diagnostikk og patofysiologi varierer, mens behandlingstiltakene har vært mer ensartet – i form av kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) via...
17.11.2015
Obstruktiv søvnapné er den hyppigste søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelsen. Pasientene er en heterogen gruppe. Forskjell i valg av diagnostisk utstyr og skåringsregler kan medføre at gradering av...