Suturtråd i luftveiene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På bildet, tatt ved bronkoskopi, ses suturmateriale og purulent slim som ligger endobronkialt, nær ostiet for det apikale underlappssegment på høyre side.

  Pasienten er en kvinne i 50-årene. Som barn ble hun operert med partiell høyresidig underlappsektomi. Man lot det apikale underlappssegmentet stå igjen, og det ble brukt ikke-resorberbar tråd. Etter operasjonen har hun hatt tilbakevendende nedre luftveisinfeksjoner, alt fra bronkitt til pneumoni. Forut for den aktuelle bronkoskopien ble det gjort CT thorax som avdekket abscessutvikling (CT-bilde). Ved utredning fant man ingen underliggende immunsvikt eller andre forklaringer på infeksjonstendensen. Hun røyker daglig, men har ingen obstruktiv lungesykdom. Suturmaterialet som ble avdekket ved bronkoskopi var i retrospekt synlig på CT thorax-bildet, men kunne muligens mistolkes som sekret i luftveiene.

  Suturmateriale er som et fremmedlegeme og fremmer dannelse av en biofilm og bakteriekolonisering. Dette er høyst sannsynlig årsaken til gjentatte pneumonier og utviklingen av lungeabscess (1). De synlige suturene lot seg fjerne med tang bronkoskopisk. Prosedyren ble gjort først etter at pasienten hadde gjennomført langvarig antibiotikabehandling. Selv om det hadde gått mer enn 40 år siden operasjonen fant sted, var ikke suturmaterialet brutt ned. I litteraturen har vi funnet bare få rapporter om fjerning av aspirert fremmedlegeme med tilsvarende tidsspenn fra aspirasjon til fjerning (2). I disse tilfellene har indikasjonen for utredningen vært tilbakevendende pneumonier, slik som hos vår pasient. Det vi kan lære av kasuistikken, er at hos pasienter med gjentatte nedre luftveisinfeksjoner av ukjent årsak bør man vurdere CT thorax og bronkoskopi.

  Artikkelen er fagfellevurdert.

  Pasienten har samtykket til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media