Annonse
Annonse
Hjertesykdommer
26.06.2018
For mange er det et skrekkscenario med en slik melding over høyttaleren. Brått rives man ut av feriemodus og må melde seg til tjeneste. Marlene Sandberg har 26 års erfaring som kabinpersonell, og...
26.06.2018
En mann i 40-årene ble i løpet av få måneder innlagt gjentatte ganger med nye hjerneinfarkter og transitorisk iskemisk anfall (TIA). Utredningen identifiserte to tilstander som begge kan gi...
26.06.2018
Alkoholkonsum over ca. 100 g per uke er skadelig. Å drikke mindre enn dette påvirker ikke levealderen. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Instants/iStock Høyt alkoholbruk er skadelig, men...
12.06.2018
En mann, tidlig i 70-årene, oppsøkte legevakten med frostanfall og nedsatt allmenntilstand. Temperaturen ble målt til 40,6 °C, og blodprøvene viste CRP på 115 mg/l (< 5) og leukocytter på 12,9 ...
28.05.2018
Sigurd Nitter-Hauge, red. Hjertemedisin Rikshospitalet Veien vi gikk – slik jeg så det. 147 s, ill. Oslo: Eget forlag, 2017. ISBN Sigurd Nitter-Hauge var avdelingssjef for Hjerteavdelingen ved...
08.05.2018
Thomas Boehmeke, Ralf Doliva Pocket atlas of echocardiography 225 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2017. Pris EUR 50 ISBN 978-3-13-241722-9 Pocket atlas of echocardiography er et lommeatlas hvor mer...
02.05.2018
En jente fikk diagnostisert epilepsi da hun var i tenårene. Hun ble anfallsfri etter behandling. Da hun var i 30-årene, fikk hun tilbakefall. Det skulle vise seg at revurdering av diagnosen ble...
17.04.2018
Atrieflimmer er en vanlig tilstand, med en forekomst hos dem over 20 år på 3,2 % ( 1 ). Tilstanden er forbundet med økt morbiditet og mortalitet, og risikoen for hjerneslag er 4–5 ganger så høy ved...
19.03.2018
I en ny britisk observasjonsstudie fant man ingen sikker sammenheng mellom inntak av usunne matvarer og kardiovaskulær sykdom. Illustrasjonsfoto: Nerthuz/iStock Det britiske mattilsynet har utviklet...
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...