Annonse
Annonse
Hjertesykdommer
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...
05.03.2018
Forekomsten av diabetes i Norge er estimert til 4,7 % ( 1 ). Man regner med at over 60 % av alle med type 2-diabetes utvikler kardiovaskulær sykdom, og slik sykdom er viktigste dødsårsak hos personer...
05.03.2018
Perkutan koronar intervensjonsbehandling gir ingen tilleggsgevinst ved optimalisert medikamentell behandling av stabil angina, ifølge en ny studie. Farget angiogram av et snitt gjennom et hjerte som...
05.03.2018
Vi kan fortsatt gjøre en bedre innsats for å forebygge koronarsykdom hos pasienter med diabetes. Sammenhengen mellom diabetes, nedsatt glukosetoleranse og kardiovaskulær sykdom er godt dokumentert,...
19.02.2018
Sarkoidose kjennetegnes av granulomatøs betennelse i ett eller flere organer, blant annet hjertet. Kardial sarkoidose har uspesifikke symptomer, og diagnosen stilles derfor ofte sent. Tilstanden er...
19.02.2018
Pasienter med mekanisk klaffeprotese lever lenger enn dem med biologisk klaffeprotese, viser en ny studie fra USA. Festing av kunstig hjerteklaff. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix...
13.02.2018
Hjertestans hos toppidrettsutøvere skyldes sjelden påvisbare hjertefeil. En registerstudie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, omhandler hjertestans hos kanadiske idrettsutøvere...
08.01.2018
En rekke genetiske skjelettmuskeldystrofier er assosiert med kardiomyopati med hjertesviktutvikling og risiko for plutselig død. Grad av kardial affeksjon er ikke nødvendigvis relatert til grad av...
08.01.2018
Fysisk aktivitet reduserer risikoen for død og alvorlig hjerte- og karsykdom også når aktiviteten er knyttet til arbeid. Dette er uavhengig av landets inntektsnivå. Illustrasjonsfoto: Sipausa/Pacific...
12.12.2017
Ellen Bøhmer setter søkelys på hva hun kaller «falskt positive troponinverdier» ( 1 ). Men faktum er – og det krever fundamental nytenkning – at man med de nyeste høysensitive troponin analysemetoder...