Siden sist
06.06.2017
Oversiktsartikkelen Anbefalt nordisk kosthold og risikomarkører for hjerte- og karsykdom er vår mest delte og leste artikkel fra utgave 10 på Facebook. I artikkelen konkluderer man med at et nordisk...
23.05.2017
Noen ganger kan man forutse at en artikkel vil bli populær og godt lest. Det gjorde vi med denne – årets nest mest leste og delte sak i sosiale medier. Elisabeth Arntzen skriver om sin far, som fikk...
02.05.2017
På nettsidene våre legger vi ofte ut artikler før de kommer i papirutgaven. Siden sist er det nettopp en av disse artiklene som har generert veldig mye mer trafikk enn de andre. Fra sommeren 2001...
30.03.2017
Vi i redaksjonen snakker ofte om at arkivet vårt har «evig» liv. Blant annet blir noen av våre 15 år gamle artikler fortsatt lest hyppig. Det kan jo selvfølgelig også være en kime til bekymring –...
21.03.2017
Rådløsheten rundt myalgisk encefalopati (ME) eksisterer blant pasienter, pårørende og behandlere – og man fortviler over usikre diagnoser og lite bedring. I Tidsskriftet nr. 5/2017 publiserte vi en...
07.03.2017
Vinterferieoppstart for halve landet var fredag 17. februar. En av artiklene våre i forrige utgave var en «Noe å lære av» om en mann i slutten av 20-årene som var på skitur på fjellet sammen med...
16.02.2017
En stadig sykere pasientpopulasjon i sykehjemmene og overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten stiller store krav til samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten. Studien til Maria Romøren...
02.02.2017
Selv om vi vet at våre vitenskapelige artikler – og i særdeleshet oversiktsartiklene – er det som blir mest lest over tid, skjer det veldig ofte at det er de hakket mer lettbente meningsytringene...
19.01.2017
Debatten om ambulansehelikoptrene i Nord-Norge går sin tredje runde i Tidsskriftets spalter. Mads Gilbert og Torvind Næsheim med flere kritiserte anbudskonkurransen om helseforetakenes...
10.01.2017
Heldigvis tar mange av oss en liten pause i julen – en pause fra nettaviser og faglig oppdatering mens familiesamvær, overspising, turer og sosiale lag har sin høytid. Derfor er det naturlig nok...