Siden sist

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oversiktsartikkelen Anbefalt nordisk kosthold og risikomarkører for hjerte- og karsykdom er vår mest delte og leste artikkel fra utgave 10 på Facebook. I artikkelen konkluderer man med at et nordisk kosthold i henhold til anbefalingene forbedrer lipidprofilen og har gunstig effekt på blodtrykk og inflammasjon. Oversiktsartikkelen ble utarbeidet etter litteratursøk der 15 randomiserte, kontrollerte studier som omhandlet nordisk kosthold og hjerte- og karsykdom, ble inkludert.

  Totalt har artikkelen fått 117 reaksjoner, to kommentarer og er blitt delt 27 ganger på Facebook.

  På Twitter har det vært litt færre reaksjoner på artikler denne gangen, men en svært hyggelig tweet med en dose ros til Tidsskriftet gir en kjempegod mulighet til å runde av takken med en desto større og hjertelig takk til alle fagfellevurdererne som hele året gjør en fantastisk stor, viktig og grundig jobb med fagvurderinger av de vitenskapelige artiklene hos oss. Uten dere hadde vi ikke kunnet gi ut Tidsskriftet. «Redaksjonen vil for øvrig takke deg for en særdeles grundig og god fagvurdering som var til stor nytte i vårt arbeid med manuskriptet», sto det i mailen fra vår medisinske redaktør Kari Tveito – hvorpå Joar Ø. Halvorsen tvitret dette:

  «Veldig hyggelig og motiverende å få personlig tilbakemelding fra redaktøren vedr. jobben man gjør som fagfelle. For sjeldent man får det.»

  @joarhalvorsen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media