Siden sist

Siden sist
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Selv om vi vet at våre vitenskapelige artikler – og i særdeleshet oversiktsartiklene – er det som blir mest lest over tid, skjer det veldig ofte at det er de hakket mer lettbente meningsytringene eller intervjuene som havner på ukestoppene våre.

  Siden forrige utgave er det fortsatt gjesteskribenten fra tre uker tilbake som topper listen. Prest og forfatter Per Anders Nordengen skrev artikkelen Pjusk eller syk? om at vi altfor raskt setter betegnelsen sykdom på det som egentlig er helt normalt.

  «Alle vondter er ikke sykdom. Det er ikke unormalt å føle seg «utafor» og være deprimert av og til», skrev han. Artikkelen ble særlig godt mottatt på Facebook. Med over 400 delinger fra andre nådde den hele 131 000 mennesker. Totalt er den blitt lest 14 000 ganger.

  Vår kliniske oversiktsartikkel Ørehematom vakte oppmerksomhet på Twitter. Der sto det at slag mot øret kan gi hematom som kan lede til blomkåløre om det ikke dreneres – og fikk følgende retweet og respons:

  «Dagens rett: Drenert blomkåløre. Takk til Tidsskriftet!»

  @modahle

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media