Siden sist

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Debatten om ambulansehelikoptrene i Nord-Norge går sin tredje runde i Tidsskriftets spalter. Mads Gilbert og Torvind Næsheim med flere kritiserte anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenester, som endte med valget av bare én privat leverandør for de flyoperative tjenestene. Forfatterne mente kapasitet og beredskap til befolkningen i hele Nord-Norge vil bli svekket. Helse Nord, derimot, argumenterte i sitt tilsvar med at tjenesten absolutt ikke vil bli svekket – men styrket. I sitt nye innlegg viser Gilbert og medarbeidere til at også ambulansejetflyet som skulle ha base i Tromsø, i siste kunngjøring fra HINAS 15. desember 2016 er fjernet med et pennestrøk. Forfatterne konkluderer med at de nasjonale forskjellene i behandlingstilbud allerede er store. Dette er den mest leste og kommenterte saken på Facebook siden forrige utgave ble publisert. Mon tro om siste ord er sagt?

  På Twitter har artikkelen En kvinne med anisokori og ensidig ansiktsrødme fått en del oppmerksomhet. Vår spalte Noe å lære av er ofte populært lesestoff, så også artikkelen om øyetilstanden:

  «@Tidsskriftet skikkelig fin kasuistikk om anisokori!! (Som betyr at pupillene har ulik størrelse) http://tidsskriftet.no/2017/01/noe-laere-av/en-kvinne…»

  @krangelsen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media