Stine Bjerkestrand Nesje

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Stine Bjerkestrand Nesje

Stine Bjerkestrand Nesje
28.08.2003
Kjøp og salg av organer har blitt god butikk i Europa for kriminelle ligaer der leger er involvert. Organtransplantasjon skjer ikke alltid med legalt tilgjengelige organer. Foto SCANPIX Dette kommer...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.02.2002
I Tidsskriftet nr. 2/2002 er det oppgitt feil tall i forhold til antall legekontorer og sykehus som kunne sende og motta elektroniske epikriser i 1999. Det var ikke kun ett legekontor som kunne motta...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.05.2002
Siden er laget som en oppfølging av en rapport om organisasjons- og ledelsesspørsmål fra det rådgivende utvalg for sentralstyret i organisasjons- og ledelsesspørsmål. I juni i fjor vedtok...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.05.2002
Når det velges nye tillitsvalgte, er det de tillitsvalgte selv som skal melde fra om dette til Legeforeningens sekretariat. Dette gjelder tillitsvalgte etter hovedavtalen. Det er viktig at det meldes...
Stine Bjerkestrand Nesje, Hans Petter Fosseng, May-Brith Mandt
20.11.2001
Priser utdelt på Nidaroskongressen Stortingets sosialkomité John I. Alvheim (FrP) tar nå fatt på en ny periode som leder. Tidligere landbruksminister Bjarne Håkon...
Ellen Juul Andersen, Stine Bjerkestrand Nesje
10.08.2001
Tore Tønne har valgt administrasjonssteder som ligger i en viss avstand fra regionsykehusene. Foto T. Sundar President Hans Petter Aarseth er tilfreds med at det er leger i alle foretaksstyrene. Det...
Hans Petter Fosseng, Stine Bjerkestrand Nesje
20.08.2001
Antall studenter skal trappes gradvis opp over fire år, og målet er å ta opp 30 studenter per studieår. En økning utover dette er foreløpig ikke aktuelt. Fra 1968–86 var Sentralsykehuset i Akershus...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.01.2001
I Tidsskriftet nr. 25/2000, side 3091 skal det stå i ingressen: Leger bør kunne reservere seg mot å behandle kvinner med den såkalte abortpillen.
Stine Bjerkestrand Nesje
30.09.2001
Bamsesykehusdirektør Mathilde Irgens (t.v.) og medisinstudent Liv Høyvoll behandler dukken Rose Marie for sommerfugler i magen og akutt hjertestans. Foto H.P. Fosseng Medisinstudentene i Oslo åpnet...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.08.2001
Karl-Arne Johannessen Dette vedtok sentralstyret på sitt møte i juni. Det er statlig overtakelse av sykehusene som krever at det utarbeides både ny avtalestruktur og forhandlingsordning. Den nye...
Stine Bjerkestrand Nesje, Hans Petter Fosseng
30.11.2001
Timebestilling via Internett er et av tilbudene som Lillestrøm legesenter tilbyr sine pasienter Dette er spørsmål mange allmennpraktikere stiller seg, og som også ble stilt på et seminar under...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.11.2001
Trenger dere en enkel plakat med åpningstider og priser, eller ønsker dere å åpne for interaktiv kommunikasjon med pasientene? Svaret på dette spørsmålet er viktig for å avgjøre om man skal lage...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.02.2001
Det er Rikstrygdeverket som har ansvaret for å registrere befolkningens legevalg og etablere listene. Invitasjonen, som alle innbyggere født før 1. mars 1985 i disse dager får i posten, inneholder...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.10.2001
Flere yrkesforeninger, fylkesavdelinger og spesialforeninger har fått sider for første gang eller fornyet allerede eksisterende sider. Nettsidene oppdateres hver dag med én til tre nyhetssaker fra...
Stine Bjerkestrand Nesje
20.09.2001
Dette kommer frem i foreningens høringsuttalelse til forskriften med formål å angi tiltak for gjennomføring av en forsvarlig tuberkulosekontroll. Sosial- og helsedepartementet sendte forskriften på...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.06.2000
Det kommer frem i høringsuttalelsen foreningen har avgitt. Formålet med forskriften er å regulere og styrke rettighetene til barn som legges inn i sykehus. Foreldres tilstedeværelse Foreldrenes...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.01.2000
Legeforeningen har inngått en samarbeidsavtale med NSB Reisebyrå om levering av reisebyråtjenester. Ambisjonen er at all reisevirksomhet i regi av Legeforeningen med tilhørende organer for fremtiden...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.03.2000
Legeforeningen støtter i hovedsak endringsforslagene i høringsdokumentet. Foreningen er spesielt fornøyd med at loven skal tilrettelegge for likestilling og ikke bare være en ikke-diskrimineringslov...
Stine Bjerkestrand Nesje
10.06.2000
Det kommer frem i en høringsuttalelse avgitt til en delrapport der gjennomføringen av handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien 1996–2000 evalueres. Rapporten er utarbeidet av Rogalandsforskning og er...
Stine Bjerkestrand Nesje
30.01.2000
Etterutdanning/regodkjenning av spesialister Sentralstyret har vedtatt et utkast til policy for etter- og videreutdanningen, utarbeidet av spesialitetsrådet og sekretariatet. I policyen heter det...