Nye tillitsvalgte må melde fra om vervet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Alle nye tillitsvalgte som ikke har meldt fra om at de er valgt eller er usikre på om de har meldt fra, kan benytte et skjema på Legeforeningens nettsider.

  Artikkel

  Når det velges nye tillitsvalgte, er det de tillitsvalgte selv som skal melde fra om dette til Legeforeningens sekretariat. Dette gjelder tillitsvalgte etter hovedavtalen. Det er viktig at det meldes fra til sekretariatet, slik at registret over de tillitsvalgte kan oppdateres. Registeret brukes blant annet som grunnlag for utsending av informasjon til tillitsvalgte.

  På Legeforeningens nettsider, www.legeforeningen.no, er det et skjema som kan fylles ut og sendes inn umiddelbart. Du finner skjemaet ved å velge Skjemaer og trykksaker i menyen til venstre på åpningssiden. Det går også an å kontakte organisasjonsavdelingen og få endringsskjema tilsendt per post. Tillitsvalgte oppfordres spesielt til å oppgi e-postadresse, så de kan motta informasjon hurtig når dette er påkrevd.

  Ved å klikke på lenken Organisasjon i menyen til venstre på åpningssiden og deretter velge Tillitsvalgte, finner du en liste over tillitsvalgte etter hovedavtalen. Denne er oppdatert i henhold til de opplysningene som finnes i Legeforeningens register over tillitsvalgte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media