Nytt nettsted om ledelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  En ny temaside om ledelse er lansert på Legeforeningens nettsider. Lenke til siden finnes i boksen med temasider nede til høyre på åpningssiden.

  Artikkel

  Siden er laget som en oppfølging av en rapport om organisasjons- og ledelsesspørsmål fra det rådgivende utvalg for sentralstyret i organisasjons- og ledelsesspørsmål.

  I juni i fjor vedtok sentralstyret at det skulle etableres en redaksjonsgruppe som i samarbeid med sekretariatet og nettredaksjonen skulle følge opp nettstedet.

  Ikke bare for leger med lederstillinger

  Ikke bare for leger med lederstillinger

  Målgruppen for nettstedet er i hovedsak leger i lederstillinger og leger som er interesserte i lederstillinger. Likevel vil alle som er interessert i hva Legeforeningen mener og gjør i forhold til dette temaet, finne aktuell informasjon på siden.

  På siden finnes informasjon om Legeforeningens policy, formelle vedtak og arbeid med organisasjons- og ledelsesspørsmål. Det er lenker til andre relevante nettsider og til lover og regler. Det vil være lenke til aktuelle saker om ledelse fra Legeforeningen, Tidsskriftet og andre medier på hovedsiden om ledelse.

  Redaksjonsgruppe med tillitsvalgte

  Redaksjonsgruppe med tillitsvalgte

  Alle yrkesforeninger ble invitert med i redaksjonsgruppen som arbeider med oppbygging og videreutvikling av nettstedet, men ikke alle valgte å bli med. Redaksjonsgruppen består av Brynjulf Ystgaard fra Norsk overlegeforening, Folke Sundelin fra Offentlige legers landsforening, Unn Nicolaysen fra Yngre legers forening og Stein Inge Fandrem fra Norsk arbeidsmedisinsk forening. Disse har utarbeidet siden i samarbeid med Audun Fredriksen i helsepolitisk avdeling og nettredaksjonen i Legeforeningen.

  Redaksjonsgruppen vil fortsette arbeidet med oppbyggingen av nettstedet, men anser det nå for å inneholde så mye nyttig informasjon at det bør gjøres tilgjengelig for brukerne av Legeforeningens nettsider.

  Brukere av sidene er velkommen til å komme med tips og innspill til videreutvikling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media