Sandvik H

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sandvik H

Klovning A, Sandvik H, Straand J
20.11.1998
Sammendrag Har Hypertension Optimal Treatment (HOT)-studien vist at vi bør legge om behandlingen av våre blodtrykkspasienter slik at det diastoliske måltrykket senkes fra 90 til 80 (eller 83) mmHg?...
Bærheim A, Algrøy R, Skogedal KR, Stephansen R, Sandvik H
20.02.1998
Sammendrag Vi ønsket å teste den spesifikke teorien som ligger til grunn for fotsoneterapi. Tre fotsoneterapeuter undersøkte til sammen 76 pasienter som de ikke kjente fra før. De skulle lokalisere...
Straand J, Sandvik H, Rokstad K
10.11.1997
Sammendrag I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Vi rapporterer her data fra 10850 kontorkonsultasjoner med eldre...
Straand J, Sandvik H
10.11.1997
Sammendrag I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Vi rapporterer her data fra 1384 hjemmebesøk hos eldre pasienter (65...
Bærheim A, Sandvik H
30.06.1997
Sammendrag Dagspressen har gjentatte ganger omtalt “jordstråler” som påstås å ha helseskadelige effekter. De såkalte jordstrålene antas å danne et rutenett, og de kan bare påvises ved hjelp av...
Rokstad K, Straand J, Sandvik H
20.02.1997
Sammendrag I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Oppslutningen om undersøkelsen var nesten fullstendig, og 90458...
Lehmann EH, Sandvik H
10.01.1997
Sammendrag I gruppesekvensielle forsøksplanar blir forsøket avslutta når resultatet av ein interim (mellombels)-test syner seg å bli “signifikant”. For å oppnå eit reelt, totalt signifikansnivå av...
Sandvik H, Straand J
10.12.1996
Sammendrag Bartskjærlauget i Bergen ble stiftet 17.1.1597. I nærmere 250 år var dette Norges eneste “legeforening”. Lauget døde ut med den siste mesteren, Christian Wilhelm Wisbech (1740-1822). Men...
Lehmann EH, Sandvik H
10.08.1996
Tabellar til beinveges avlesing Sammendrag For å finna ut det minste talet forsøkspersonar som trengst til eit klinisk forsøk, må ein først ta stilling til den venta differansen mellom dei to...