"Jordstråler" - et underjordisk fenomen?

Bærheim A, Sandvik H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Dagspressen har gjentatte ganger omtalt “jordstråler” som påstås å ha helseskadelige effekter.

De såkalte jordstrålene antas å danne et rutenett, og de kan bare påvises ved hjelp av søkevinkler (ønskekvist). Det finnes ingen annen dokumentasjon for at “jordstråler” virkelig eksisterer. Mange pasienter forteller imidlertid at de er blitt kvitt sine plager ved å plassere en skjermende plate med kobbernett under sengen.

I denne studien deltok fire jordstrålesøkere i et eksperiment hvor de, uavhengig av hverandre, skulle påvise “jordstråler” i en gymnastikksal. Forsøket ble overvåket av kontrollører som passet på at de ikke kunne kommunisere med hverandre.

De fire jordstrålesøkerne påviste helt ulike nett av “jordstråler”. Det kan derfor synes som om den skjermende behandlingen bygger på rene tilfeldigheter.

Anbefalte artikler