1384 hjemmebesøk til eldre pasienter i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder.Vi rapporterer her data fra 1384 hjemmebesøk hos eldre pasienter (65 år og eldre). I denne aldersgruppen utgjordehjemmebesøkene 11,3% av alle direkte kontakter mellom lege og pasient.

  59% av alle besøkene var til kvinner, 60% var 75 år eller eldre. 23% av alle besøkene foregikk i helgene, 58% gjaldtnye diagnoser. De hyppigste diagnosegruppene var hjerte- og karsystemet (21%), luftveislidelser (16%) og muskel- ogskjelettsystemet (13%). Det ble skrevet ut medikamenter i 42% av alle besøkene. 28% av reseptene var for nervesystemetog 26% var antiinfektiver til systemisk bruk.

  Resultatene kan tyde på at planlagte hjemmebesøk hos eldre har liten plass i norsk allmennpraksis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media