Pasientkontakter i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder.Oppslutningen om undersøkelsen var nesten fullstendig, og 90458 pasientkontakter ble registrert.

  Av alle kontaktene var 61% med kvinner. Kvinnelige leger hadde høyere andel kvinnelige pasienter enn mannlige leger(71 mot 59%). Denne skjevfordelingen var mest uttalt for kjønnsspesifikke diagnoser.

  Sykebesøk utgjorde 9% av alle direkte kontakter, en økning fra 5-6%, som var typisk i tilsvarende undersøkelser i1970-årene. 37% av alle kontaktene skjedde ved telefon eller bud.

  Diagnosefordelingen er svært lik den Olav Rutle fant i sin undersøkelse i 1978. Hjerte- og karsykdommer synesimidlertid å ha blitt noe mindre fremtredende siden den gang. De hyppigst forekommende ICPC-hovedgruppene var muskel-og skjelettsykdommer (17%), luftveissykdommer (14%), hjerte- og karsykdommer (12%) og psykiske lidelser (12%).Luftveissykdommer dominerte hos barn og unge, muskel- og skjelettsykdommer hos mennesker i yrkesaktiv alder og hjerte-og karsykdommer hos eldre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media