Føttene - et diagnostisk hjelpemiddel?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi ønsket å teste den spesifikke teorien som ligger til grunn for fotsoneterapi. Tre fotsoneterapeuter undersøkte tilsammen 76 pasienter som de ikke kjente fra før. De skulle lokalisere pasientenes plager/problemer ut fra en isolertundersøkelse av deres fotsåler, skjermet for enhver annen form for informasjon fra pasienten.

  Pasient og terapeut graderte ev. problemer knyttet til 13 ulike kroppsdeler. Samsvaret, målt i form av vektet kappa,varierte fra 0,04 til 0,22 og var signifikant bedre (p < 0,05) enn tilfeldig for seks av disse kroppsdelene.Gjennomsnittskappa for alle kroppsdelene var 0,11 (95% KI: 0,08-0,14). En skåre basert på en mer detaljert registreringi fotsålens "tykktarmssone" viste ingen signifikant forskjell mellom pasienter med mye og pasienter med litetarmplager. Det var en gjennomgående tendens til overdiagnostisering, ved at terapeutene skåret høyere enn pasientene.Treffsikkerheten ved fotsonediagnostikk kan statistisk være noe bedre enn tilfeldig, men er for dårlig til å ha noenklinisk betydning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media