10850 kontorkonsultasjoner med eldre pasienter i allmennpraksis

Straand J, Sandvik H, Rokstad K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder. Vi rapporterer her data fra 10850 kontorkonsultasjoner med eldre pasienter (65 år og eldre).

60% av alle konsultasjonene var med kvinner, 58% av pasientene var i alderen 65-74 år. To av tre konsultasjoner var for kjent diagnose. Pasientene konsulterte lege oftest for diagnoser i hjerte- og karsystemet (28%), muskel- og skjelettsystemet (13%), psykiske problemer (8%) og luftveislidelser (8%). Omtrent hver tiende konsultasjon gjaldt hypertensjon.

Det ble skrevet ut medikamenter i 45% av alle konsultasjonene. 27% av alle reseptene var for hjerte og kretsløp, 25% for nervesystemet. De terapeutiske legemiddelgruppene som oftest ble skrevet ut, var psykoleptika (17%), hjerteterapeutika (9%), antibiotika (8%) og diuretika (8%).

De 20 vanligste enkeltdiagnosene utgjorde over halvparten av alle diagnosene, og de ti vanligste terapeutiske legemiddelgruppene utgjorde nærmere 70% av alle forskrivningene.

Anbefalte artikler