10850 kontorkonsultasjoner med eldre pasienter i allmennpraksis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I 1988 og 1989 registrerte allmennpraktikerne i Møre og Romsdal alle pasientkontaktene de hadde i løpet av to måneder.Vi rapporterer her data fra 10850 kontorkonsultasjoner med eldre pasienter (65 år og eldre).

  60% av alle konsultasjonene var med kvinner, 58% av pasientene var i alderen 65-74 år. To av tre konsultasjoner varfor kjent diagnose. Pasientene konsulterte lege oftest for diagnoser i hjerte- og karsystemet (28%), muskel- ogskjelettsystemet (13%), psykiske problemer (8%) og luftveislidelser (8%). Omtrent hver tiende konsultasjon gjaldthypertensjon.

  Det ble skrevet ut medikamenter i 45% av alle konsultasjonene. 27% av alle reseptene var for hjerte og kretsløp, 25%for nervesystemet. De terapeutiske legemiddelgruppene som oftest ble skrevet ut, var psykoleptika (17%),hjerteterapeutika (9%), antibiotika (8%) og diuretika (8%).

  De 20 vanligste enkeltdiagnosene utgjorde over halvparten av alle diagnosene, og de ti vanligste terapeutiskelegemiddelgruppene utgjorde nærmere 70% av alle forskrivningene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media