Fra bartskjærlaug til legeforening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bartskjærlauget i Bergen ble stiftet 17.1.1597. I nærmere 250 år var dette Norges eneste "legeforening". Lauget døde utmed den siste mesteren, Christian Wilhelm Wisbech (1740-1822). Men bare ni år senere stiftet hans sønn, ChristianWisbech (1801-69) Bergen Lægeforening.

  Bartskjærene var håndverkere og fikk sin utdanning ved å gå i lære hos en erfaren mester. De var sin tidspraktiserende leger. Deres praktiske og erfaringsbaserte kunnskap var nyttigere for pasientene enn den akademiskemedisinen som ble dosert ved universitetene.

  Artikkelen beskriver bartskjærenes utdanning og arbeid, men også deres konfliktfylte forhold til andre yrkesgrupper.På den ene side måtte de beskytte sine interesser overfor fuskere i faget, ufaglærte konkurrenter som gikk dem inæringen. På den annen side var de stadig i konflikt med stadsfysikus som anklaget dem for å drive med ulovliginnvortes behandling.

  Utover 1700-tallet ble bartskjærutdanningen betydelig styrket. Man fikk en egen yrkesskole for kirurger, en skolesom senere fikk akademisk status og ble slått sammen med medisinstudiet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media