Jacobsen D

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jacobsen D

Robertsen A, Kowalczyk M, Gabrielsen AM, Jacobsen D
20.11.1998
Sammendrag Fem pasienter med ulike komplikasjoner etter amfetaminforgiftning presenteres. To pasienter døde; én med disseminert intravaskulær koagulasjon og sirkulasjonskollaps, én med uttalt...
Liberg J-P, Hovda KE, Nordby G, Jacobsen D
20.11.1998
Sammendrag MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er et amfetaminderivat som første gang ble syntetisert i begynnelsen av dette århundret. Fra opprinnelig å være et appetitthemmende middel er det blitt...
Hovda KE, Liberg JP, Nordby G, Jacobsen D
20.11.1998
Sammendrag Gammahydroksybutyrat (GHB) er en endogen substans som i midten av 1960-årene ble fremstilt syntetisk til bruk som anestesimiddel. Det har også vært brukt i behandlingen av narkolepsi og...
Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Heier MS, Selseth B
20.11.1998
Sammendrag Sårbotulisme blant sprøytenarkomane er siden 1988 blitt en stadig vanligere årsak til botulisme i USA. I California ble det i perioden 1988-95 rapportert 46 tilfeller blant narkomane som...
Jensen T, Jacobsen D, von der Lippe E, Yndestad M
20.11.1998
Sammendrag Vi beskriver et tilfelle av botulisme etter inntak av hjemmeprodusert rakefisk. Sju personer spiste av fisk fra samme butt, men kun to utviklet symptomer. En samleprøve fra tre av de...
Halvorsen S, Jacobsen D, Giæver P, von der Lippe E
10.10.1998
Sammendrag Bilaterale lungefortetninger er et vanlig funn ved akutt hypoksisk respirasjonssvikt hos pasienter i medisinsk overvåkingsavdeling. Vi har evaluert 16 slike pasienter innlagt hos oss i...
Rykke EO, Bredesen JE, Stokland O, Jacobsen D
30.01.1998
Sammendrag Digitalisforgiftning er et vanlig problem i klinisk praksis. Vi presenterer tre tilfeller av alvorlig forgiftning med digitoksin, med maksimale s-digitoksinnivåer på 115, 150 og 239 nmol/l...
Husebye T, Smith G, Lippe E von der, Jacobsen D, Fjeld NB
20.01.1998
Sammendrag I en retrospektiv studie av 68 pasienter med infeksiøs endokarditt fra Ullevål sykehus i perioden 1988-94, var Staphylococcus aureus det vanligste etiologiske agens (38%), fulgt av...
Amlo H, Haugeng KL, Wickstrøm E, Koss A, Husebye T, Jacobsen D
10.08.1997
Sammendrag Piggeple (Datura stramonium) inneholder hyoscyamin, atropin og skopolamin, noe som kan fremkalle antikolinerge fenomener. Misbruk av planten pga. de hallusinogene egenskapene forekommer i...
Semb SO, Jacobsen D
10.02.1996
Sammendrag Med bakgrunn i økende reiseaktivitet og endring av forekomst av malaria blir klorokin i tiltakende grad brukt som profylakse og terapi. Akutt klorokinforgiftning er livstruende med fare...
Aksnes H, Langberg H, Jacobsen D, Bredesen JE, Rasmussen D
10.02.1996
Sammendrag Teofyllinpreparater har fortsatt en sentral plass i behandlingen av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom. Alvorlige forgiftninger er sjeldne, og kan både skyldes kronisk overdosering og...