Digitalisforgiftning behandlet med spesifikt antidot

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Digitalisforgiftning er et vanlig problem i klinisk praksis. Vi presenterer tre tilfeller av alvorlig forgiftning meddigitoksin, med maksimale s-digitoksinnivåer på 115, 150 og 239 nmol/l. Alle pasientene fikk spesifikt antidot motdigoksin intravenøst, med god klinisk effekt. Infusjon av spesifikt digoksinantistoff representerer en effektivbehandling av livstruende forgiftninger med digitalispreparater. Behandlingen er dyr og har derfor til nå værtreservert pasienter med alvorligere rytmeforstyrrelser og hypokalemi. Retningslinjer for bruk av digitalisantistoffdiskuteres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media