Digitalisforgiftning behandlet med spesifikt antidot

Rykke EO, Bredesen JE, Stokland O, Jacobsen D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Digitalisforgiftning er et vanlig problem i klinisk praksis. Vi presenterer tre tilfeller av alvorlig forgiftning med digitoksin, med maksimale s-digitoksinnivåer på 115, 150 og 239 nmol/l. Alle pasientene fikk spesifikt antidot mot digoksin intravenøst, med god klinisk effekt. Infusjon av spesifikt digoksinantistoff representerer en effektiv behandling av livstruende forgiftninger med digitalispreparater. Behandlingen er dyr og har derfor til nå vært reservert pasienter med alvorligere rytmeforstyrrelser og hypokalemi. Retningslinjer for bruk av digitalisantistoff diskuteres.

Anbefalte artikler