Bilaterale lungefortetninger hos pasienter i medisinsk overvåkingsavdeling

Halvorsen S, Jacobsen D, Giæver P, von der Lippe E Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Bilaterale lungefortetninger er et vanlig funn ved akutt hypoksisk respirasjonssvikt hos pasienter i medisinsk overvåkingsavdeling. Vi har evaluert 16 slike pasienter innlagt hos oss i løpet av 21 måneder. Kun de som trengte ventilasjonsstøtte (respirator eller kontinuerlig overtrykksbehandling (CPAP)) for respirasjonssvikt av ikke-kardiogen årsak ble inkludert. Alle pasientene hadde definisjonsmessig akutt lungesviktsyndrom (ARDS). Tre av pasientene hadde Wegeners granulomatose, tre hadde Pneumocystis carinii-pneumoni på bakgrunn av langvarig immunsuppressiv behandling og tre hadde bakteriell pneumoni som komplikasjon til kronisk sykdom. To pasienter hadde aspirasjonspneumoni. Stafylokokksepsis, systemisk lupus erythematosus, sarkoidose, cancerassosiert hemolytisk uremisk syndrom og akutt lungesviktsyndrom på ukjent basis ble funnet hos én pasient hver. Sju pasienter døde under oppholdet. Ut ifra våre erfaringer diskuteres utredning og behandling av denne typen pasienter.

Anbefalte artikler