Bilaterale lungefortetninger hos pasienter i medisinsk overvåkingsavdeling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bilaterale lungefortetninger er et vanlig funn ved akutt hypoksisk respirasjonssvikt hos pasienter i medisinskovervåkingsavdeling. Vi har evaluert 16 slike pasienter innlagt hos oss i løpet av 21 måneder. Kun de som trengteventilasjonsstøtte (respirator eller kontinuerlig overtrykksbehandling (CPAP)) for respirasjonssvikt av ikke-kardiogenårsak ble inkludert. Alle pasientene hadde definisjonsmessig akutt lungesviktsyndrom (ARDS). Tre av pasientene haddeWegeners granulomatose, tre hadde Pneumocystis carinii-pneumoni på bakgrunn av langvarig immunsuppressiv behandling ogtre hadde bakteriell pneumoni som komplikasjon til kronisk sykdom. To pasienter hadde aspirasjonspneumoni.Stafylokokksepsis, systemisk lupus erythematosus, sarkoidose, cancerassosiert hemolytisk uremisk syndrom og akuttlungesviktsyndrom på ukjent basis ble funnet hos én pasient hver. Sju pasienter døde under oppholdet. Ut ifra våreerfaringer diskuteres utredning og behandling av denne typen pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media