Hem E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hem E

Børdahl PE, Hem E
10.12.1999
Sammendrag Fødselshjelp og kvinnesykdommer utvikler seg til å bli en spesialitet med en svært høy andel kvinnelige leger. Slik har det ikke alltid vært. Det medisinske fakultet protesterte i 1882 mot...
Hem E
10.12.1999
Sammendrag Det er i disse dager 100 år siden professor Cæsar Boeck (1845-1917) publiserte sitt arbeid Multipelt benignt hud-sarkoid. Hans artikkel var innledningen til en omfattende internasjonal...
Hem E, Small T, Opjordsmoen S, Myrvang B
30.06.1999
Sammendrag Syfilis, i alle stadier, er nærmest utryddet i vårt land. Samtidig øker forekomsten av sykdommen sterkt i våre nærområder som Russland og Baltikum. Dette krever skjerpet oppmerksomhet. Vi...
Hem E, Børdahl PE
10.12.1998
Sammendrag Privatlege Lars Thalian Backer (1812-84) utførte 20. august 1843 det første kjente keisersnitt i Norge. Operasjonen ble utført i pasientens hjem i Lardal i Vestfold på en 27 år gammel...
Børdahl PE, Hem E
10.12.1998
Sammendrag Den tyskfødte Johan Gottfried Erichsen (1713-68), stadsfysikus i Bergen fra 1747, utførte trolig den første tangforløsning i Norge, 14. februar 1748. Moren overlevde etter å ha ligget i...
Børdahl PE, Hem E
10.12.1998
Sammendrag Til tross for økt antall keisersnitt og vakuumekstraksjoner er tangforløsninger fremdeles et av de hyppigste operative inngrep i en fødeavdeling. Det har de siste 30 år vært en økning av...
Hem E, Opjordsmoen S, Sandset PM
30.05.1998
Sammendrag En 29 år gammel mann ble innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling med akutt forverring av kronisk paranoid schizofreni. Han ble beltelagt straks etter innkomst, og sju dager senere ble det...
Wessel N, Hem E
10.11.1996
Sammendrag Priapisme er en tilstand med vedvarende ereksjon uten seksuell lyst, ofte ledsaget av smerte. Tilstanden krever øyeblikkelig behandling, likevel utvikler opptil 50% sekundær impotens...
Hem E
10.10.1996
Sammendrag Selv med utstrakt bruk av ekstrakorporal steinknusing (ESWL), vil 15- 20% av nyresteinpasientene trenge mer invasive metoder for å bli kvitt sine plager. Perkutan nefrolitotripsi innebærer...