Venøs tromboembolisme ved beltelegging

Hem E, Opjordsmoen S, Sandset PM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En 29 år gammel mann ble innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling med akutt forverring av kronisk paranoid schizofreni. Han ble beltelagt straks etter innkomst, og sju dager senere ble det diagnostisert dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienten hadde ingen hematologiske trombosedisponerende faktorer (koagulasjonsinhibitordefekt, aktivert protein C-resistens eller fosfolipidantistoffer). Det ble imidlertid påvist lett forhøyet nivå av fibrinolysehemmer PAI-1 og kombinert type II-hyperlipidemi som kan være assosiert med venøs tromboembolisme.

I løpet av de siste 15-20 årene er bruken av mekaniske tvangsmidler og isolering i norske psykiatriske institusjoner blitt vesentlig redusert. Tvangsmidler kan være effektive for å forhindre skade og redusere agitasjon, men disse prosedyrene kan også ha betydelige fysiske og særlig psykiske effekter på pasientene. Bruk av tvangsmidler er omdiskutert, og det er viktig å kartlegge komplikasjoner ved slik bruk. En mulig sammenheng mellom beltelegging og trombose er ikke tidligere beskrevet og bør anspore til større oppmerksomhet omkring tromboembolisme ved tvangsmessig immobilisering. Foreløpig kan tromboseprofylakse ikke anbefales ved beltelegging.

Anbefalte artikler