Venøs tromboembolisme ved beltelegging

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En 29 år gammel mann ble innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling med akutt forverring av kronisk paranoid schizofreni. Hanble beltelagt straks etter innkomst, og sju dager senere ble det diagnostisert dyp venetrombose og lungeemboli.Pasienten hadde ingen hematologiske trombosedisponerende faktorer (koagulasjonsinhibitordefekt, aktivert proteinC-resistens eller fosfolipidantistoffer). Det ble imidlertid påvist lett forhøyet nivå av fibrinolysehemmer PAI-1 ogkombinert type II-hyperlipidemi som kan være assosiert med venøs tromboembolisme.

  I løpet av de siste 15-20 årene er bruken av mekaniske tvangsmidler og isolering i norske psykiatriske institusjonerblitt vesentlig redusert. Tvangsmidler kan være effektive for å forhindre skade og redusere agitasjon, men disseprosedyrene kan også ha betydelige fysiske og særlig psykiske effekter på pasientene. Bruk av tvangsmidler eromdiskutert, og det er viktig å kartlegge komplikasjoner ved slik bruk. En mulig sammenheng mellom beltelegging ogtrombose er ikke tidligere beskrevet og bør anspore til større oppmerksomhet omkring tromboembolisme ved tvangsmessigimmobilisering. Foreløpig kan tromboseprofylakse ikke anbefales ved beltelegging.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media