Priapisme

Wessel N, Hem E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Priapisme er en tilstand med vedvarende ereksjon uten seksuell lyst, ofte ledsaget av smerte. Tilstanden krever øyeblikkelig behandling, likevel utvikler opptil 50% sekundær impotens. Insidensen er økende etter introduksjonen av intrakavernøs selvinjeksjon for impotens. Det foreligger to undergrupper av priapisme ut fra etiologi. Den vanligste, veneokklusiv, karakteriseres ved venøs stase og en hypoksisk smertefull ereksjon. Årsaken er oftest selvinjeksjon, eller den er idiopatisk. Behandlingen styres etter graden av iskemi i corpora cavernosa. Mild iskemi behandles med intrakavernøs injeksjon av alfaadrenerg agonist, ev. supplert med aspirasjon og skylling av corpora cavernosa. Ved manglende effekt eller alvorlig iskemi anlegges en shunt mellom corpora cavernosa og corpus spongiosum. Den mer sjeldne formen for priapisme, arteriell, skyldes skade av arterieforsyningen til penis etter traume mot perineum. Det utvikles en arteriokavernøs fistel med priapisme uten smerte eller iskemi. Fistelen diagnostiseres med ultralydfargedoppler og angiografi og behandles initialt med ispose og kompresjon, senere selektiv embolisering av den skadede arterien.

Anbefalte artikler