Priapisme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Priapisme er en tilstand med vedvarende ereksjon uten seksuell lyst, ofte ledsaget av smerte. Tilstanden kreverøyeblikkelig behandling, likevel utvikler opptil 50% sekundær impotens. Insidensen er økende etter introduksjonen avintrakavernøs selvinjeksjon for impotens. Det foreligger to undergrupper av priapisme ut fra etiologi. Den vanligste,veneokklusiv, karakteriseres ved venøs stase og en hypoksisk smertefull ereksjon. Årsaken er oftest selvinjeksjon,eller den er idiopatisk. Behandlingen styres etter graden av iskemi i corpora cavernosa. Mild iskemi behandles medintrakavernøs injeksjon av alfaadrenerg agonist, ev. supplert med aspirasjon og skylling av corpora cavernosa. Vedmanglende effekt eller alvorlig iskemi anlegges en shunt mellom corpora cavernosa og corpus spongiosum. Den mer sjeldneformen for priapisme, arteriell, skyldes skade av arterieforsyningen til penis etter traume mot perineum. Det utviklesen arteriokavernøs fistel med priapisme uten smerte eller iskemi. Fistelen diagnostiseres med ultralydfargedoppler ogangiografi og behandles initialt med ispose og kompresjon, senere selektiv embolisering av den skadede arterien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media