Nevrosyfilis - fortsatt aktuell differensialdiagnose

Hem E, Small T, Opjordsmoen S, Myrvang B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Syfilis, i alle stadier, er nærmest utryddet i vårt land. Samtidig øker forekomsten av sykdommen sterkt i våre nærområder som Russland og Baltikum. Dette krever skjerpet oppmerksomhet.

Vi rapporterer tre tilfeller fra akuttpsykiatrisk avdeling diagnostisert som nevrosyfilis i perioden 1994-97. For to av pasientene gikk det henholdsvis sju og 15 måneder før diagnosen ble stilt. Diagnosen er vanskelig av flere grunner. Sykdommen er sjelden, og mange leger har ikke selv sett pasienter med denne tilstanden. En rekke pasienter er behandlet med antibiotika for andre lidelser, noe som kan tåkelegge det kliniske bildet. Symptomene er mangeartede, og nevrosyfilis forsvarer fremdeles betegnelsen “den store imitator”. Det foreligger muligens atypiske former som har lite til felles med de klassiske sykdomsbildene tabes dorsalis og paralysis generalis. Anamnesen er ofte til liten hjelp på grunn av fortrengning, fortielse, forglemmelse eller hukommelsessvekkelse forårsaket av sykdommen selv. Den tradisjonelle syfilisscreening er ikke aktuell, men vi anbefaler økt årvåkenhet overfor diagnosen og lav terskel for å rekvirere serologiske undersøkelser.

Anbefalte artikler