Nevrosyfilis - fortsatt aktuell differensialdiagnose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Syfilis, i alle stadier, er nærmest utryddet i vårt land. Samtidig øker forekomsten av sykdommen sterkt i vårenærområder som Russland og Baltikum. Dette krever skjerpet oppmerksomhet.

  Vi rapporterer tre tilfeller fra akuttpsykiatrisk avdeling diagnostisert som nevrosyfilis i perioden 1994-97. For toav pasientene gikk det henholdsvis sju og 15 måneder før diagnosen ble stilt. Diagnosen er vanskelig av flere grunner.Sykdommen er sjelden, og mange leger har ikke selv sett pasienter med denne tilstanden. En rekke pasienter er behandletmed antibiotika for andre lidelser, noe som kan tåkelegge det kliniske bildet. Symptomene er mangeartede, ognevrosyfilis forsvarer fremdeles betegnelsen "den store imitator". Det foreligger muligens atypiske former som har litetil felles med de klassiske sykdomsbildene tabes dorsalis og paralysis generalis. Anamnesen er ofte til liten hjelp pågrunn av fortrengning, fortielse, forglemmelse eller hukommelsessvekkelse forårsaket av sykdommen selv. Dentradisjonelle syfilisscreening er ikke aktuell, men vi anbefaler økt årvåkenhet overfor diagnosen og lav terskel for årekvirere serologiske undersøkelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media