Det første keisersnitt i Norge

Hem E, Børdahl PE Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Privatlege Lars Thalian Backer (1812-84) utførte 20. august 1843 det første kjente keisersnitt i Norge. Operasjonen ble utført i pasientens hjem i Lardal i Vestfold på en 27 år gammel kvinne som hadde vært i fødsel i seks døgn. Resultatet var ingen suksess, kvinnen ble forløst med dødfødte tvillinger, og hun døde selv 2 1/2 døgn etter operasjonen.

Gjennom hele 1800-tallet var keisersnittet en farefull operasjon grunnet infeksjon, blødning og blodpropp, og bare 26 operasjoner er kjent i Norge, den første på sykehus i 1852. Det første keisersnitt her i landet med et levende barn som resultat ble utført i 1849, og den første moren som overlevde ble forløst så sent som i 1890.

Artikkelen beskriver keisersnittet, omstendighetene som førte til det, dr. Backer og hans faglige bakgrunn og den operative fødselshjelp i Norge på den tid.

Anbefalte artikler